[29/09/2016 - Presusţinere teza doctorat] "Monografia relatiilor româno-ucraineene în perioada 1992-2012" (Drd.DOBROVOLSKYY V. Taras)

posted 28 Sep 2016, 02:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 28 Sep 2016, 02:51 ]UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 
În ziua de 29 septembrie 2016ora 13,00, în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3, 
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată ” MONOGRAFIA RELAŢIILOR ROMÂNO-UCRAINENE ÎN PERIOADA 1992-2012”, 
de către domnul DOBROVOLSKYY V. TARAS 
sub îndrumarea conducătorului de doctorat 
Prof.Univ.Dr. GHEORGHE STOICA 
Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: 
Prof.Univ.Dr.GEORGETA GHEBREA – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
Conf.Univ.Dr.SABIN DANIEL DRĂGULIN – UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR 
Lect.Univ.Dr.. MARIN DRĂMNESCU - UNIVERSITATEA LUMINA