[29/09/2017 - Susținere publică] "THE BALKANIANS"OR THE EUROPEANS? (THE INFLUENCE OF NATIONAL CONSCIOUSNESS ON SUCCESS OF NATION BRANDING IN FORMER YUGOSLAV COUNTRIES - A COMPARATIVE CASE STUDY OF CROAȚIA AND MONTENEGRO) (Drd. Zrinka N. MOZARA)

posted 6 Sep 2017, 04:33 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 6 Sep 2017, 04:33 ]
 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


"THE BALKANIANS"OR THE EUROPEANS? 

(THE INFLUENCE OF NATIONAL CONSCIOUSNESS ON SUCCESS OF NATION BRANDING IN FORMER YUGOSLAV COUNTRIES - A COMPARATIVE CASE STUDY OF CROAȚIA AND MONTENEGRO)


de către

Zrinka N. MOZARA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF.UNIV.DR. FLORIN ȚURCANU


Evenimentul va avea loc în data de 29 septembrie 2017, ora 11:00 în Sala Negulescu a Facultății de Științe Politice a Universității din București (str.Spiru Haret nr.8).
Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf. univ.dr. Radu CARP 
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Florin  Țurcanu

Membri:
Conf.univ.dr. Cristina Petrescu – Universitatea din București
Prof.univ.dr. Sorin Damean – Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Sorin Radu – Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.