[29/09/2017 - Susținere publică],, Vlahi sau români? Dilemele identitare și reprezentarea politică a unei minorități naționale din Serbia''

posted 7 Sep 2017, 02:09 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 7 Sep 2017, 02:09 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI


anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

,,Vlahi sau români? Dilemele identitare și reprezentarea politică a unei minorități naționale din Serbia''


de către

Avram G. Mihai - Cătălin

sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 29 SEPTEMBRIE 2017, ora 9:00 sala Negulescu cu sediul în  str.Spiru Haret nr.8.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf. univ.dr. Ioan Stanomir
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:

Prof.univ.dr. Georgeta Ghebrea – Universitatea din București
Prof.univ.dr. Alzbel Dufferova  – Universitatea Tîrnova din Slovacia
Prof.univ.dr. Dorin Roman– Academia de Studii Economice, București

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.