[30/09/2016 - Presusţinere teza doctorat] "Mişcarea disidentă românească din perioada 1970-1989 (Drd.ANDREI L.M. Andreea Mihaela)

posted 27 Sep 2016, 05:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Sep 2016, 05:51 ]


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 
În ziua de 30 septembrie 2016, ora 12:00 in Sala de Consiliu la Institutul Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3, 
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată 
” MIŞCAREA DISIDENTĂ ROMÂNEASCĂ DIN PERIOADA 1970-1989’’ 
de către doamna 
ANDREI L.M. ANDREEA-MIHAELA sub îndrumarea conducătorului de doctorat 
Prof. Univ dr. STELIAN TĂNASE 
Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: 
Prof. Univ dr  LAURENŢIU VLAD – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
Conf Univ. drDAN PAVEL – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
Conf Univ. dr  DANIEL ŞANDRU – UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IAŞI