Admitere la Școala Doctorală Francofonă în Științe sociale (EDSS)

posted 4 Oct 2018, 00:57 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Oct 2018, 00:57 ]

Admitere la Școala Doctorală Francofonă în Științe sociale (EDSS)

 

Data-limită de primire a dosarelor: 1 noiembrie 2018

 

Școala Doctorală Francofonă în Științe Sociale (EDSS), componentă a Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël), organizează un concurs de admitere deschis tuturor doctoranzilor francofoni în științe sociale admiși în primul an de teză în anul universitar 2018-2019 la școlile doctorale ale Universității din București, precum și la alte universități membre ale Agenției universitare a Francofoniei. Candidații înscriși într-o universitate din altă țară pot candida pentru bursa „Eugen Ionescu”EDSS îi va asista în realizarea dosarului.

 

EDSS oferă o formare intensivă în științe sociale în valoare de 30 de credite transferabile, gestionate, pe baza unor convenții individuale, de școlile doctorale de proveniență. Formarea constă în cursuri, seminare, tutorate, școli de vară, cu un accent deosebit pe îndrumarea metodologică individuală a doctoranzilor. Profesorii care asigură această formare provin din universitățile partenere: Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris), Université Laval (Québec), Université Libre de Bruxelles, Université de Bordeaux, Universitatea Pedagogică din Chișinău, Noua Universitate Bulgară din Sofia, precum și din Universitatea din București. Activitățile au loc în perioada ianuarie-iulie 2019. Prin participarea la acest program, doctoranzii au posibilitatea de a continua teza în regim de cotutelă în universitățile din consorțiu și nu numai.

 

Domenii eligibile:

• Antropologie

• Drept

• Istorie

• Jurnalism și științele comunicării

• Litere

• Sociologie

• Științe politice

 

Dosarul de candidatură va fi format din:

1. Proiect de cercetare (în limba franceză, 5-7 pagini);

2. Scrisoare de intenție (în limba franceză);

3. Curriculum Vitae care să conțină parcursul academic, eventuale participări la conferințe sau publicații;

4. Adeverința de admitere în anul I la doctorat pentru anul 2018-2019.

Dosarul va fi trimis în format Word, PDF sau JPG la adresa edss@g.unibuc.ro până la data de 1 noiembrie 2018. .

Pentru informații suplimentare, candidații pot scrie la adresa dragos.jipa@g.unibuc.ro.

 

 

Ċ
Secretariat FSPUB,
4 Oct 2018, 00:57