Contracte de studii 2015-2016

posted 13 Nov 2015, 01:30 by FSP UB
Vă rugăm să completați contractul de studii universitare de doctorat, cu toate datele solicitate, în funcție de forma de finanțare la care ați fost admiși și să le aduceți la secretariatul Școlii doctorale, până cel târziu la data de 27 noiembrie 2015 (la dna secretar Mihaela Dumitriu).
ĉ
FSP UB,
13 Nov 2015, 01:42
ĉ
FSP UB,
13 Nov 2015, 01:42