Selecție grup țintă ATRIUM POCU

posted 26 Oct 2019, 01:47 by Secretariat FSPUB   [ updated 26 Oct 2019, 01:47 ]
Universitatea din Bucureşti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul ştiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect. 

          Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Ştiințe ale Comunicării, Ştiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Ştiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul țintă al proiectului este format, în cadrul Universității din București, din 17 doctoranzi și 8 cercetători post-doctorali.

Pentru a fi eligibilicandidații trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
  • Să fie înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect), respectiv să fie postdoctoranzi la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.

          Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului candidații vor trebui să participe la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică și la un program de consiliere profesională (care vor fi organizate în cadrul proiectului).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățire a competenţelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să fie înmatriculaţi în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale într-unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.  (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Perioada de depunere a dosarelor: 18-31 octombrie 2019.
Dosarele se depun la sediul Departamentului de Fonduri Structurale din cadrul Universității din București, Șoseaua Panduri, nr. 90-92, camerele 510 și 514, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-13:00.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.