[Susținere publică teză de doctorat] CAROL I ŞI BIPARTIDISMUL ROMÂNESC (1866-1914)

posted 16 Sep 2014, 03:45 by FSP UB   [ updated 16 Sep 2014, 04:08 ]
Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat 

CAROL I ŞI BIPARTIDISMUL ROMÂNESC (1866-1914) 
Candidat: DOGARU Ş.R. COSMIN-ŞTEFAN  

26 septembrie 2014, ora 13:00
Sala Negulescu (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Florin ȚURCANU
Membri: Prof. univ. dr. Sorin Liviu DAMEAN, Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Conf. univ. dr. Ligia LIVADĂ

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Ştiinte Politice.