[Susţineri publice teze de doctorat]

posted 1 Dec 2013, 21:39 by FSP UB   [ updated 1 Dec 2013, 21:49 ]
INFLUENŢA PROCESULUI DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA POLITICII DE TINERET-ANALIZA POLITICII DE TINERET DIN ROMÂNIA ŞI TURCIA  
Adina Marina CĂLĂFETEANU 

10 decembrie 2013, ora 11:30
Sala Negulescu (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan Stanomir 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea 
Membri: Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan, Conf. univ. dr. Ancuţa Plăeşu, Conf. univ. dr. Sorin Mitulescu 

EU ENERGY SECURITY AND SOUTH CAUCASUS 
Robert ABISOGHOMONYAN

10 decembrie 2013, ora 17:30
Sala 2 (str. Sf.Ştefan 24, etaj 1)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan Stanomir
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc 
Membri: Prof. univ. dr. Radu Carp, Prof. univ. dr. Adrian Ivan, Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti 

EU – PAKISTAN RELATIONS SINCE 9/11: CONTINUITY AND CHANGE 
Riaz Shad MUHAMMAD 

10 decembrie 2013, ora 19:00
Sala 2 (str. Sf.Ştefan 24, etaj 1)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan Stanomir
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc 
Membri: Prof. univ. dr. Radu Carp, Prof. univ. dr. Adrian Ivan, Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti 

Lucrările de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice.