CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 
PHD SUPERVISORS
COORDINNATEURS DE THESE
Prof.univ.dr.Ionela Băluță
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Studii de gen, democrație și politică; 
 • Politicile egalității de șanse;
 •  Feminism și ideologii politice;
 • Naționalism, igienism și construcția genului în secolul XIX
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Teoria democrației;
 • Teorie Politică;
 • Regimuri și modele politice;
 • Istoria gândirii politice în spațiul sud-est european.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Guvernare, guvernanţă și guvernabilitate în regimurile democratice.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • România şi vecinii ei. Aspecte de istorie şi relaţii internaţionale;
 • Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România.
 • Relatia Stat - Biserica in Europa.
 • Buna guvernare, democratia si statul de drept in Europa.
Prof.univ. Dr. Georgeta GHEBREA 
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Analiza şi evaluarea politicilor publice din România postcomunistă;
 • Modelul social European;
 • Cultură şi comportamente politice în România postcomunistă.
Prof.univ. Dr. Iulia Antoanella MOTOC
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
       Doctoranzii și persoanele interesate de studii doctorale o pot contacta 
       temporar la adresa de e-mail iulia.motoc@echr.coe.int.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale
 • Alegeri și regimuri politice în România, din 1831 în prezent
 • Politica externă a UE
 • Familii politice europene
 • Biografii politice

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Constituţionalism şi democratizare; 
 • Conservatorism, liberalism şi radicalism politic în România modernă.
Prof.univ. Dr. Stelian TĂNASE
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Istoria secolului XX (comunism, arhive);
 • Elite şi societate. 
Prof.univ. Dr. Florin ŢURCANU 
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Intelectualii şi politica în Europa secolului XX;
 • Cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX;
 • Ideologii şi regimuri politice totalitare;
 • Ideologii naţionaliste în Europa.
Prof. univ. Dr. Gheorghe Stoica, profesor emeritus
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Istoria ideilor politice;
 • Gândirea politică italiană;
 • Politica şi cultura în Rusia;
 • Tendinţe politice actuale în America Latină;
 • Instituţii şi valori în lumea politicii.

CONTACT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ
Str.Calea Plevnei nr. 59
Bucureşti
ROMANIA

Director
Prof.univ. Dr. Radu CARP

Secretar
Dna. Nicoleta PETRE