CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 
PHD SUPERVISORS
COORDINNATEURS DE THESE
Prof.univ.dr.Ionela Băluță
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Studii de gen, democrație și politică; 
 • Politicile egalității de șanse;
 •  Feminism și ideologii politice;
 • Naționalism, igienism și construcția genului în secolul XIX
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Teoria democrației;
 • Teorie Politică;
 • Regimuri și modele politice;
 • Istoria gândirii politice în spațiul sud-est european.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Guvernare, guvernanţă și guvernabilitate în regimurile democratice.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • România şi vecinii ei. Aspecte de istorie şi relaţii internaţionale;
 • Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România.
 • Relatia Stat - Biserica in Europa.
 • Buna guvernare, democratia si statul de drept in Europa.
Prof.univ. Dr. Georgeta GHEBREA 
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Analiza şi evaluarea politicilor publice din România postcomunistă;
 • Modelul social European;
 • Cultură şi comportamente politice în România postcomunistă.
Prof.univ. Dr. Iulia Antoanella MOTOC
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Constituţionalism şi democratizare; 
 • Conservatorism, liberalism şi radicalism politic în România modernă.
Prof.univ. Dr. Stelian TĂNASE
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Istoria secolului XX (comunism, arhive);
 • Elite şi societate. 
Prof.univ. Dr. Florin ŢURCANU 
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Intelectualii şi politica în Europa secolului XX;
 • Cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX;
 • Ideologii şi regimuri politice totalitare;
 • Ideologii naţionaliste în Europa.
Prof. univ. Dr. Gheorghe Stoica, profesor emeritus
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Istoria ideilor politice;
 • Gândirea politică italiană;
 • Politica şi cultura în Rusia;
 • Tendinţe politice actuale în America Latină;
 • Instituţii şi valori în lumea politicii.

CONTACT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ
Str.Sf.Ştefan 24
023997 Bucureşti
ROMANIA

Director