CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 
PHD SUPERVISORS
COORDINNATEURS DE THESE
Conf.univ.dr. Raluca ALEXANDRESCU
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Teoria democrației;
 • Teorie Politică;
 • Regimuri și modele politice;
 • Istoria gândirii politice în spațiul sud-est european.
Areas of expertise for supervision of PhD theses:
 • The theory of democracy;
 • Political theory;
 • Regimes and political models;
 • The history of political thought in the south-eastern European space.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Guvernare, guvernanţă și guvernabilitate în regimurile democratice.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 •  Government, governance and governability in democratic regimes.
Prof.univ.dr. Ionela BĂLUȚĂ
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Studii de gen, democrație și politică; 
 • Politicile egalității de șanse;
 • Feminism și ideologii politice;
 • Naționalism, igienism și construcția genului în secolul XIX.

Areas of expertise for supervision of PhD theses

 • Gender studies, democracy and politics;
 • Equal opportunities policies;
 • Feminism and political ideologies;
 • Nationalism, hygiene and gender construction in the 19th century.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • România şi vecinii ei. Aspecte de istorie şi relaţii internaţionale;
 • Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România;
 • Relatia Stat - Biserica in Europa;
 • Buna guvernare, democratia si statul de drept in Europa.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • Romania and its neighbors. Aspects of history and international relations;
 • Political representation of national minorities in Romania;
 • The State-Church relationship in Europe;
 • Good governance, democracy and the rule of law in Europe.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Analiza şi evaluarea politicilor publice din România postcomunistă;
 • Modelul social European;
 • Cultură şi comportamente politice în România postcomunistă.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • Analysis and evaluation of public policies in post-communist Romania;
 • The European social model;
 • Political culture and political behaviours in post-communist Romania.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Analiza de politică externă;
 • Politică internațională;
 • Politici europene.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • Foreign policy analysis;
 • International politics; 
 •  European policies.
Prof.univ. dr. Iulia Antoanella MOTOC
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Relații internaționale;
 • Drepturile omului.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • International relations;
 • Human rights.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale
 • Alegeri și regimuri politice în România, din 1831 în prezent;
 • Politica externă a UE;
 • Familii politice europene;
 • Biografii politice.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • Elections and political regimes in Romania, from 1831 to the present;
 • EU foreign policy;
 • European political families;
 • Political biographies.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Constituţionalism şi democratizare; 
 • Conservatorism, liberalism şi radicalism politic în România modernă.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • Constitutionalism and democratization;
 • Conservatism, liberalism and political radicalism in modern Romania.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Istoria ideilor politice;
 • Gândirea politică italiană;
 • Politica şi cultura în Rusia;
 • Tendinţe politice actuale în America Latină;
 • Instituţii şi valori în lumea politicii.

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • The history of political ideas;
 • Italian political thinking;
 • Politics and culture in Russia;
 • Current political trends in Latin America;
 • Institutions and values ​​in the world of politics.
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Istoria secolului XX (comunism, arhive);
 • Elite şi societate. 

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • History of the twentieth century (communism, archives);
 • Elite and society.
Prof.univ. dr. Florin ŢURCANU 
Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:
 • Intelectualii şi politica în Europa secolului XX;
 • Cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX;
 • Ideologii şi regimuri politice totalitare;
 • Ideologii naţionaliste în Europa.             

Areas of expertise for supervision of PhD theses:

 • Intellectuals and politics in twentieth century Europe;
 • Culture, politics and cultural policies in twentieth century Europe;
 • Ideologies and totalitarian political regimes;
 • Nationalist ideologies in Europe.

CONTACT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ
Str.Calea Plevnei nr. 59
Bucureşti
ROMANIA
Telefon 021-3139007

Director
Prof.univ. Dr. Georgeta Ghebrea