Doctoral Conference

CONFERINȚA DOCTORANZILOR ÎN ȘTIINȚE POLITICE

 Consolidare democratică sau de-democratizare

Incertitudine într-o lume divergentăPROGRAM

 

Vineri, 6 iulie 2018

Sala Negulescu, Facultatea de Ştiinţe Politice (Str. Spiru Haret, nr. 8 – harta aici)

 

09:30 – 10:00             Înregistrarea participanților

 

10:00 – 11:00              Masă rotundă: Elaborarea şi valorificarea cercetării prin teza de doctorat

Participanţi: conf. univ. dr. Cristina PETRESCU (FSPUB), lect. univ. dr. Alexandra IANCU (FSPUB), asist. univ. dr. Irina MATEI (FSPUB)

Moderator: Prof. univ. dr. Radu CARP, Directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice (FSPUB)

 

11:00 – 11:15              Pauză

 

11:15 – 14:00              Sesiune de lucrări MODELE ŞI PRACTICI DEMOCRATICE

 

·         Alexandru Ionuț DRĂGULIN (FSPUB), Democrația Uniunii Europene în documente și practici politice. Cazul Ungariei „iliberale”;

·         Oana-Cosmina MIHALACHE (SNSPA), „Redefining sovereignty and representation rights: the Responsibility to Protect doctrine and its implications for post-intervention state building”;

·         Diana Sfetlana STOICA (UVT), „Perspective internaționale. Noi frontiere ale imaginii în contextul relațiilor României cu popoarele africane”;

·         Dora ALEXA-MORCOV (FSPUB), „Între critica democraţiei reprezentative şi cea a construcţiei democratice postcomuniste. Construcţia unor noi instituţii de gestiune urbanistică în România”;

·         Vladimir Adrian COSTEA (FSPUB), „Problematizări privind (re)definirea condiţiilor minime de detenţie în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”;

·         Nicoleta AILINCĂI (FSPUB), „Deținuții vulnerabili -  o abordare multidisciplinară în spațiul carceral”;

·         Cristina COJOCARU (UVT), „International student mobility experiences. Exploring both sides of the coin”;

·         Iulian MITRAN (FSAS-UB), „Tadjikistan: Pan-Iranism and the ongoing struggle with poverty. Mapping the development of national culture since the collapse of the USSR”;

·         Ovidiu HANCERIUC (FSPUB), „Francmasoneria bucovineană în perioada administrației austriece (1774-1918);

·         Marius MITE (SNSPA), „Recunoașterea juridică a relațiilor cuplurilor de același sex în Europa - scurt istoric”.

 

 

14:00 – 14:45             Pauză

 

14:45 – 17:00              Sesiune de lucrări GUVERNAREA ȘI ROLUL POLITICILOR PUBLICE

 

·         Radu-Michael ALEXANDRESCU (FSPUB), „Ciclul politicilor publice și performanța guvernării”;

·         Ioana DUMITRESCU (FSPUB), „O perspectivă asupra concediului de creștere a copiilor din România: comportamentul activ pe piaţa muncii ȋn rândul părinţilor”;

·         Rucsandra-Elena MIERLOIU (FSPUB), „Fondul Social European: Schimbare în funcționarea activității sale”;

·         Cristina (PALCU) ALEXA (FSPUB), „Analiza politicilor publice privind lucrătorii atipici în România”;

·         Daniel Dumitru ENE (FSPUB), „Rolul centrelor de excelență în asigurarea securității naționale”;

·         Adriana Daniela GIURCĂ (POPESCU), ”Rolul World Vision România în promovarea incluziunii educaţionale a copiilor din comuna Mihăești, județul Vâlcea”;

·         Cătălin Constantin BALAN (FSPUB), ”Fundamentele politice ale disciplinei procesului bugetar în România”.

 

 

17:00 – 17:15              Pauză

 

17:15 – 18:00              Concluzii 

ALL EDITIONS