SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIALE (SNCS)

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale "Tineri cercetători: Abordări multidisciplinare" a debutat ca o iniţiativă studenţească în anul 2013, iar la prima ediţie a reunit peste 60 de tineri cercetători de la cele mai mari centre universitare din ţară.

Această manifestare îşi propune să ofere un cadru favorabil dezbaterilor ştiinţifice în rândul tinerilor cercetători (cercetători în stagii post-doctorale, doctoranzi,  masteranzi) din domeniul ştiinţelor sociale şi, în plus, vizează următoarele obiective:
  • stimularea interesului pentru implicarea în studiul fenomenelor socio-politice şi dezvoltarea deprinderilor de comunicare interactivă în rândul tinerilor cercetători din domeniul ştiinţelor sociale;
  • promovarea activităţii de cercetare din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţă Politică şi a programelor de master ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, precum şi a dreptului la educaţie continuă în spaţiul academic românesc;
Acest eveniment reprezintă o oportunitate pentru tinerii cercetători cu domenii de interes convergente de a prezenta, dezbate şi îmbunătăţi lucrările propuse.

Totodată, având în vedere caracterul naţional al sesiunii, acest eveniment este şi un bun prilej de socializare academică.

Aplică acum!