SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIALE (SNCS)
Ediţia a II-a: Bucureşti, 13 decembrie 2014

GHIDUL PARTICIPANTULUI

Timpul alocat fiecărei prezentări este de cel mult 15 minute, urmate de întrebarile publicului (cel mult 5 minute). Limba oficială de lucru în care trebuie susținute comunicările este limba română. Prezentarile trebuie să fie cât mai coerente, clar structurate și accesibile publicului general. În cadrul acestora este utilă evidențierea elementului de noutate al cercetării, sursele și metodele folosite, dar mai ales rezultatele și concluziile.

Totodată, vă aducem la cunoștință că pe adeverințele de participare se vor menționa nu doar numele și titlul lucrarii cu care ați participat, ci și sectiunea în cadrul căreia v-ați susținut prezentarea. Cei care absentează, indiferent de motiv, nu vor primi respectivele adeverințe.

În ceea ce privește potenţialele prezentări în PowerPoint, acestea trebuie să fie în format .ppt (versiunea Microsoft Office 2003). Este de preferat ca prezentările să fie aduse pe un stick USB și să vă asigurați că funcționează corespunzător înainte de începerea secțiunii în cadrul căreia veți prezenta.

Lucrarea finală nu trebuie să depășească 10 pagini și trebuie trimisă până la sfârșitul lunii ianuarie 2015. Mai multe informații în legătură cu normele de tehnoredactare vor fi trimise participanţilor după eveniment.

Vă stam la dispoziție pentru orice alte întrebări sau informații suplimentare la sesiunenationala@fspub.unibuc.ro.