2019TURKEY-SYRIA RELATIONS BETWEEN 1998 AND 2011 (MKRTICH KARAPETYAN, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe STOICA)

08 ian. 2019

 

BLACK SEA REGIONAL COOPERATION. ETHICAL STANDARDS AND MORAL VALUES? (ANDREEA LĂPĂDAT , conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Radu CARP)

08 ian. 2019

 

ITINERARIUL UNUI CURENT POLITIC: MIȘCAREA TUNISIANĂ ENNAHDHA (ANCA  MUNTEANU, conducător ştiinţific: M. JAMIL SAYAH-Directeur, Maitre de Conferences HDR Universite Lille 1, Prof.univ. dr. Cristian PREDA)

18 ian. 2019

 

POLITICA DE PATRIMONIU ȘI PIAȚA ANTICHITĂȚILOR PROVENITE DIN ȚĂRILE NORD-MEDITERANEENE ALE UNIUNII EUROPENE (BIANCA HĂLĂLĂU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Florin ȚURCANU)

08 mar. 2019

 

ETHNO RELIGIUS IDENTITY POLITICS AND VIOLENT CONFLICTS IN NIGERIA: THE CASE OF KADUNA STATE NIGERIA (ZAYYAD  ABUBAKAR LAMORDE, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR)

05 iun. 2019

 

CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA – ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE  (RADU MICHAEL ALEXANDRESCU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR)

16 iul. 2019

 

MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)  (DENISE-ANDREEA MIHALACHE, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Radu CARP)

16 sept. 2019

 

LA DEMOCRATISATION PAR L’ EUROPEANISATION LES TRANSFORMATIONS DE LA CULTURE POLITIQUE ET DU PHENOMENE PARTISAN DANS LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE  (CLARA-IOANA MIKOLA, conducător ştiinţific: Philippe CLARET, Maître de Conférences, Université de Bordeaux, Prof. univ. dr. Daniel BARBU)

27 sept. 2019

 

HISTORICAL MEMORY, RECONCILIATION AND POLITICAL DEVELOPMENT: THE COLUMBIAN EXPERIENCE AT HOME AND IN DIASPORA DURING THE PERIOD 1998-2018 (ESTHER MARGARITA ARIAS CUENTAS , conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe STOICA)

26 noiem. 2019

 

MODURI DE UTILIZARE A FONDULUI SOCIAL EUROPEAN ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI 2020 (2014-2020) (RUCSANDRA-ELENA MIERLOIU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA)

26 noiem. 2019

 

ROLUL ORGANISMELOR ADMINISTRATIVE AUTONOME ÎN COMBATEREA CORUPȚIEI. O ANALIZĂ A FUNCȚIONĂRII AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE (DANIELA-IULIANA MĂNTĂRĂU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA)

03 dec. 2019

 

RELAȚIA DINTRE MAJORITATE ȘI MINORITĂȚI ÎN UCRAINA SUBCARPARTICĂ. PERSPECTIVE ISTORICE ȘI ASPECTE CONTEMPORANE (VASILE- MARIAN OANCEA , conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Radu CARP)

04 dec. 2019

 

EVOLUȚIA DEMERSURILOR DE SALVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL, ÎN ZONE DE CONFLICT, LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXIDIANA-CRISTINA MATEI, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Florin ȚURCANU)

18 dec. 2019