2014

FEMINIST SECURITY INSIGHT INTO THE MIDDLE EAST, CASE STUDY: THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN  (Roxana Elena APALAGHIEconducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe STOICA)
27 nov. 2014

CONSTRUCŢIA STATULUI ŞI POLITICA EXTERNĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA (1990-2009)  (Ileana Mădălina RACHERUconducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Radu CARP)
21 nov. 2014

ELITES, DEMOCRATIZATION AND MODERNIZATION IN 19TH CENTURY CHILE (Mădălina-Luciana CHIŢACconducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorge STOICA)
30 sep. 2014

RELAŢIILE NATO-RUSIA ÎN PRIMUL DECENIU AL SECOLULUI XXI (Raluca-Iulia IULIANconducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorge STOICA)
30 sep. 2014

CAROL I ŞI BIPARTIDISMUL ROMÂNESC (1866-1914) (Cosmin-Ştefan DOGARUconducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Florin ŢURCANU)
26 sep. 2014

ALEXANDRU DUŢU. AN INTELLECTUAL PORTRAIT IN RETROSPECT (Dan-Alexandru CHIŢĂconducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR)
26 sep. 2014

ASISTENŢA RELIGIOASĂ ÎN SISTEMUL CARCERAL DIN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ
(Elena-Maria COCIORBĂ, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA)
03 sep. 2014

PARTIDUL SOCIAL–DEMOCRAT DIN BUCOVINA  (Vlad BRĂTULEANU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Daniel BARBU)
27 iun. 2014


2013

ANTAGONISME, CONTINGENŢĂ, HEGEMONIE. UN STUDIU PRIVIND REDEFINIREA POLITICULUI (Val-Codrin TĂUT, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Daniel BARBU)
30 nov. 2013

EU ENERGY SECURITY AND SOUTH CAUCASUS (Robert ABISOGHOMONYAN, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iulia Antoanella MOTOC)
16 dec. 2013

EU – PAKISTAN RELATIONS SINCE 9/11: CONTINUITY AND CHANGE (Riaz Shad MUHAMMADconducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iulia Antoanella MOTOC)
16 dec. 2013 

INFLUENŢA PROCESULUI DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA POLITICII DE TINERET-ANALIZA POLITICII DE TINERET DIN ROMÂNIA ŞI TURCIA (Adina Marina CĂLĂFETEANU, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Georgeta GHEBREA) 
10 dec.2013

MOURIR POUR LA PATRIE: ÉTUDE SUR L’ ÉVOLUTION DES CONCEPTS D’AUTORITÉ ET SOUVERAINETÉ DANS LA PENSÉE POLITIQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE (Matei DEMETRESCU, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Daniel BARBU)
30 nov. 2013