Student FSPUB‎ > ‎

Untitled


[REÎNMATRICULARE STUDENŢI]

posted 7 Aug 2019, 11:15 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 7 Aug 2019, 11:17 ]

Studenții vor depune cererea de tip prin care solicită reînmatricularea în facultate, la secretarul de an, în perioada 2-13 septembrie 2019.
Cererea poate fi descărcată aici.

[RELUARE STUDII]

posted 7 Aug 2019, 11:08 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 7 Aug 2019, 11:13 ]

Studenții care au avut întrerupere de studii vor depune cererea de reluare a studiilor secretarului de an, în perioada 2-13 septembrie 2019, în programul cu publicul, sediul Calea Plevnei, nr. 59.
Cererea poate fi descărcată aici.

[ÎNSCRIERI ȘI SUSȚINERE EXAMEN FINALIZARE STUDII-SEPTEMBRIE 2019]

posted 30 Jul 2019, 22:54 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 31 Jul 2019, 02:57 ]

PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ Sesiune SEPTEMBRIE 2019

CALENDAR 

9-13 septembrie 2019 
Inscriere candidați 

16 septembrie 2019 
Prezentarea și susținerea lucrării de licență 

16 septembrie 2019 
Afișare rezultate


PENTRU EXAMENUL DE DIZERTAȚIE Sesiune SEPTEMBRIE 2019

CALENDAR 

9-13 septembrie 2019 
Inscriere candidați 

16 septembrie 2019 
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație 

16 septembrie 2019 
Afișare rezultate

[VACANȚĂ AUGUST 2019]

posted 30 Jul 2019, 22:41 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 30 Jul 2019, 22:41 ]

În luna august 2019 secretariatul FSPUB se află în vacanță.
Adeverințele de licență/dizertație din sesiunea iunie 2019 se vor putea ridica în această perioadă de la Biroul Acte de Studii al Universității din București, din Bd.Kogălniceanu nr.36-46.
Pentru orice alte informații doriți vă puteți adresa pe mail la următoarea adresă: secretariat@fspub.unibuc.ro

[Cereri restanțe, reexaminări și măriri note – an I și II licența, precum și an I master]

posted 8 Jul 2019, 02:40 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jul 2019, 01:46 ]

În perioada 01-31 august 2019, studenții din anul I și II de la programele de studii de licență și anul I de la programele de studii de master, vor putea depune pe mail cereri pentru restanțe și măriri.
Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se poate face prin transmiterea lor, scanate, pe adresa secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro

Pentru măriri note
Studentii care se prezinta la mariri NU trebuie sa plateasca re-examinarea, doar trimit cererea pe adresa secretariatului.
Reexaminarea în vederea măririi notei se face la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist). Cererea se poate descărca aici.

Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Pentru restanțe
Doar studenții cu restanțe din anii anterior trimit cerere și dovada plății a 50 lei/restanța pe adresa secretariatului. Cererea se poate descărca de aici.
Studenții cu restanțe din anul universitar în curs se prezintă direct la examene, fără a fi nevoie de vreo cerere sau taxă de plătit.

Pentru reexaminări
Studenții din anul II care au restanțe din anul I și studenții anul I în curs și anul II în curs se pot prezenta la această reexaminare doar pe baza cererii și a dovezii plății a 50 lei/reexaminare. Cele două documente se pot trimite pe adresa secretariatului. Cererea se poate descărca de aici.

[În atenția studenților din anii terminali]

posted 8 Jul 2019, 01:58 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jul 2019, 01:35 ]

S-a aprobat sesiunea extraordinară de restanțe pentru anii terminali (anul 3 licență și anul 2 master). Ea se va desfășura în perioada 03 – 09 septembrie 2019. Depunerea cererilor, precum și dovada plăţii taxei aferente (50 lei/restanță se va face în intervalul 22-29 iulie 2019, la sediul din Calea Plevnei nr.59, conform programului de lucru cu publicul.

Cererea poate fi descărcată aici.

[ADEVERINTE DE LICENTA , DISERTATIE]

posted 4 Jul 2019, 04:07 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Jul 2019, 04:08 ]

Incepând cu 04/07/2019 adeverințele absolvenților care au susținut examenul de licență, respectiv disertație în sesiunea iunie 2019, pot fi ridicate de la secretariatul facultății (sediul din calea Plevnei nr.59), în programul de lucru cu publicul.

[În atenția studenților din an terminal] Dosar pentru înscriere examene finalizare studii

posted 12 Jun 2019, 02:18 by Secretariat FSPUB   [ updated 12 Jun 2019, 02:18 ]

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte: 
Cererea de înscriere 
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat; 
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere(inclusiv avizul coordonatorului); 
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii; 
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică; 
Certificatul de naştere-copie certificată conform cu originalul; 
Certificatul de căsătorie-copie certificată conform cu originalul (unde este cazul); 
Diplomă de bacalaureat -copie certificată conform cu originalul 
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Certificatul lingvistic; 
Dosar plic, nescris. 

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.

Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează acest dosar cu 
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă

[TABERE 2018-2019] Proces verbal atribuire locuri

posted 4 Jun 2019, 03:12 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Jun 2019, 03:13 ]

Atașat găsiți pocesul verbal al Comisiei de atribuire a locurilor în taberele studențeşti în anul academic 2018-2019.[TABERE 2018-2019] Lista studenților care au solicitat un loc în taberele studențești

posted 23 May 2019, 04:36 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 May 2019, 04:38 ]

Aatașat găsiți lista studenților care au solicitat un loc în taberele studențești în anul universitar 2018-2019.

1-10 of 396