[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I de licență

posted 14 Nov 2017, 09:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Nov 2017, 09:51 ]

Luni, 20 noiembrie 2017, ora 17:30 - va avea loc admiterea la Nivelul I - modul psihopedagogic.
Vor susţine examenul doar studenţii care nu s-au prezentat la evaluarea initiala. 
Examenul va avea loc acolo unde este programat cursul.

[Alegeri rerezentanți studenți]

posted 10 Nov 2017, 02:05 by Anca Dohotariu   [ updated 10 Nov 2017, 02:05 ]

Alegerile s-au desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de alegere a reprezentantilor studentilor în structurile de conducere ale Universitatii din Bucuresti.

Dupa numararea voturilor exprimate (229 in total) în turul al II-lea de scrutin care a avut loc pe data de 09/11/2017, candidatii au obtinut urmatoarele rezultate:

 

Pentru Consiliul FSPUB:

16 voturi anulate

SPR:                Badea Ionuț Mirel: 70 voturi pentru

SPE+RISE:    Niculescu Mihnea Andrei: 53 voturi pentru

SSL + SPF:    Samoilă Andrei Cosmin: 61 voturi pentru

Master si doctorat: David Ioan Mircea: 29 voturi pentru

 

Pentru Senatul UB:

11 voturi anulate

Badea Marco Mihail Darius (SPR3): 45 voturi pentru

Tița Bianca Ştefania (SPR2): 173 voturi pentru

Contestațiile pot fi depuse nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare. (cf Regulament, art. 15. al. 1).

 

 

[DECONTĂRI ABONAMENTE R.A.T.B]

posted 6 Nov 2017, 02:21 by Secretariat FSPUB   [ updated 6 Nov 2017, 02:21 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spirul Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

marti 07.11.2017 în intervalul orar 7:30-10:30
miercuri 08.11.2017 în intervalul orar 7:30-10:30

OBLIGATORIU: BON FISCAL / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I Master

posted 25 Oct 2017, 23:21 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Oct 2017, 23:22 ]

Studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivel II, sunt așteptați să se înscrie la concursul de admitere care se efectuează la Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Complex Leu, Corp A, et.5, sala 518.

 

[Examen medical] - în atenția tuturor studenților din anul II

posted 23 Oct 2017, 00:56 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 Oct 2017, 00:56 ]

Conform Ordinului 653/2001 al MSF, toți studenții din anul II sunt OBLIGAȚI să efectueze examenul medical de bilanț al stării de sănătate, la Cabinetul medical al Universității (la parterul căminului din Bdul Kogălniceanu).

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I de licență

posted 17 Oct 2017, 04:53 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Oct 2017, 04:53 ]

Studenții care au participat la interviul organizat în data de 16 octombrie 2017 pentru admiterea la Modulul psihopedagogic și care nu au depus documentele necesare înscrierii la sediul Departamentului de Formare a Profesorilor al Universității din Complex Leu, sunt rugați să contacteze acest Departament pentru a ști care este intervalul în care pot duce documentele (tel: 021 3181552)

Acte necesare:
a) Fișă de înscriere (se descarcă de la http://fpse.unibuc.ro/admitere/modul-psihopedagogic)
b) certificat naștere și căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original și copie;
c) C.I./Pașaport– original și copie;
d) scrisoare de motivație semnată (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;

Pentru studenții străini se adaugă:
e) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea- copie certificată de facultatea unde studiază;
f) certificatul de competență lingvistică de nivel C1 (pentru cetățenii străini), eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română-copie certificate de facultatea unde studiază;

Documentele necesare inscrierii se depun în folie de plastic

IMPORTANT!
Candidații declarați “ADMIS” care studiază la facultățile de profil pe locuri cu taxă, pentru confirmarea locului, trebuie să achite taxa de școlarizare a anului I de studii pentru cursurile de certificare în profesia didactică – 400 lei, în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 – deschis la filiala sectorului 5 - București, cu specificția “nume student, Nivel I, facultatea de proveniență”, pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Copia chitanței de achitare a taxei se prezintă la secretariatul DFP (Complex Leu), până la data de 26 octombrie 2017.

Candidații care nu vor prezenta în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

[Deontologie academică] - În atenția studenților de la toate programele de master, anul I

posted 9 Oct 2017, 10:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Oct 2017, 22:08 ]

În semestrul 1 al anului universitar 2017-2018, toți studenții anului 1 ai programelor de master din Universitatea din București vor participa la un modul intensiv de Deontologie academică.

Modulul totalizează 14 ore fizice și 3 credite ECTS. Evaluarea se face prin calificativele ADMIS / RESPINS, iar absolvirea acestuia este neceSară pentru înscrierea la examenul de finalizare a ciclului masteral.

La Facultatea de Ştiinţe Politice, modulul se va desfășura după următorul orar pentru toți studenții de la toate programele de masterat, anul 1:

Sâmbătă, 21 octombrie, amfiteatrul Rosetti, interval orar 9:00-17:00 (inclusiv pauze)
Sâmbătă, 28 octombrie, amfiteatrul Rosetti, interval orar 9:00-17:00 (inclusiv pauze)

Fișa cursului va fi transmisă în zilele următoare.

[CERERE ALEGERE TEMĂ LICENȚĂ ȘI DIZERTAȚIE]

posted 9 Oct 2017, 08:47 by Secretariat FSPUB   [ updated 16 Oct 2017, 03:34 by FSP UB ]

Studenții din anul al III-lea de la programele de studii universitare de licență (2017-2018) și studenții din anul al II-lea de la programele de studii universitare de master (2017-2018) sunt rugați să aducă la secretariat în programul cu publicul, până cel târziu în data de 15 noiembrie 2017, cererea pentru alegerea temei de licență sau de dizertație cu avizul profesorului coordonator.

Formularele pot fi descărcate de pe site la secţiunea Formulare- Examene finalizare studii.

[SPR3] Cursuri opționale

posted 8 Oct 2017, 10:44 by FSP UB   [ updated 8 Oct 2017, 10:44 ]

Distribuția studenților SPR 3 înscriși online la cursurile opționale pentru semestrul 1 al anului academic 2017-2018 poate fi consultată aici.

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I de licență şi master

posted 6 Oct 2017, 07:55 by Anca Dohotariu   [ updated 6 Oct 2017, 07:56 ]

Sesiunea de admitere în vederea organizării cursurilor de certificare pentru profesia didactică va fi organizată în perioada octombrie-noiembrie 2017, conform Adresei ataşate. 

Studenții interesați sunt invitați să o contacteze pe Lăcrămioara Ivaz în vederea întocmirii tabelului cu datele studenților FSPUB interesați de modulul psihopedagogic:  ivaz.lacramioara@fspub.unibuc.ro

1-10 of 325