Student FSPUB‎ > ‎

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf

2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

[DECONTARE BURSE]

posted 8 Apr 2022, 00:17 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Apr 2022, 23:24 ]

Decontarea BURSELOR, pentru studentii care nu au card, se va face în sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59, după următorul program:Luni 11.04.2022 în intervalul orar 08:30-15:00

Marți 12.04.2022 în intervalul orar 08:30-15:00

Miercuri 13.04.2022 în intervalul orar 08:30-13:00

[CEEPUS NETWORK VISITING PROFESSOR ALEKSANDAR NACEV AT FSPUB]

posted 4 Apr 2022, 10:06 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 4 Apr 2022, 10:07 ]

Dr. Aleksandar Nacev este director executiv al CSR și, de asemenea, lucrează ca decan al Facultății de Detectivi și Criminalistică de la Universitatea Europeană din Skopje. El deține un doctorat în Securitate de la Institutul pentru Securitate, Apărare și Pace din Skopje. Misiunile sale anterioare includ lucrul ca diplomat în Misiunea Republicii Macedonia la sediul NATO la Bruxelles și funcția de director al Direcției pentru Securitatea Informațiilor Clasificate din Republica Macedonia. Interesele sale de cercetare includ securitate, apărare, război informațional, informații și contrainformații. Este autorul a trei cărți și a numeroase articole științifice.


Profesorul Aleksandar Nacev va susține în perioada 4-8 aprilie 2022 trei cursuri online deschise tuturor studenților FSPUB, după cum urmează:


5 aprilie – 11:30-14:20 – https://meet.google.com/ddm-fhdj-oiK

7 aprilie – 17:30-20:20 – https://meet.google.com/umw-rhmd-nss

8 aprilie – 12:00-14:20 – https://meet.google.com/xtv-bymy-syi


[ DECONTARE STB ]

posted 4 Apr 2022, 03:33 by Secretariat FSPUB   [ updated 5 Apr 2022, 02:10 ]

Decontarea abonamentelor STB  se va face la sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59 , Birou Administrator, după următorul program:


Marți 05.04.2022  în intervalul orar 08:30-14:30

Miercuri 06.04.2022  în intervalul orar 08:30-14:30

Joi 07.04.2022  în intervalul orar 08:30-12:30


DECONTAREA SE FACE DOAR PENTRU LUNA FEBRUARIE!

OBLIGATORIU PENTRU DECONTARE STB: BON FISCAL CU STAMPILĂ STB REDUS 50 % + COPIE CARD STB

[COMPETIŢIE ERASMUS+ 2022 – Masterul european EGALES]

posted 1 Apr 2022, 09:05 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 1 Apr 2022, 09:40 ]

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2022 – Masterul european EGALES

Număr de mobilităţi finanţate: 15

Studneții pot efectua mobilități într-una din universitățile partenere ale masterului european EGALES. 

Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel:

 • 520 euro/lună pentru destinaţiile: BelgiaFinlandaFranţaItaliaSpania

Semestrul în care se poate desfăşura mobilitatea Erasmussemestrul I, 2022-2023.

În octombrie-noiembrie 2022 va avea loc o nouă selecţie pentru studenţii care doresc să desfăşoare o mobilitate Erasmus îsemestrul II al anului universitar 2022-2023. 

Proceduri

Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la BiroulErasmus+alUBşi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs

1. Formular de înscriere 

Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.

2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta site-ul universității gazdă). Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni. 

3. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu.

4. Certificat lingvistic; dacă limba stagiului este limba de studii a programului urmat de candidat la FSPUB (i.e. engleză/franceză), acest certificat nu este necesar; studentul poate proba cunoaşterea limbii străine şi prin alte metode (absolvirea unui liceu cu profil lingvistic, nota de la proba de bacalaureat în limbă străină, etc.). În absența unui certificat/atestat canditații trebuie să susțină un test de limbă. 

Dosarul se trimite la ionela.baluta@unibuc.ro în perioada de înscrieri 7 aprilie-11 aprilie 2022, conform calendarului concursului.

Criterii minimale de selecţie

 • calitate de student / masterand / doctorand al facultății la cursuri regulate/la zi, la selecţie şi pe durata stagiului;
 • absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2021-2022);
 • dosar complet depus în termen;
 • să aibă cunoştinţele lingvistice necesare. 

Atenție! Beneficiarii de burse Erasmus într-un ciclu de studii (licenţă, master) se pot înscrie la concurs pentru efectuarea mobilităţii într-un ciclu superior (master, doctorat), cu condiţia de a fi studenţi FSPUB la momentul începerii mobilităţii.

Citeşte mai multe despre condiţiile de eligibilitate.

Punctajul se acordă după cum urmează: 

 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar; 
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar; Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte, Nivel A2 - 4 puncte, Nivel A1 - 2 punct, Cunoștințe foarte reduse - 1 punct;
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre).

Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare

În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară.

Calendar

7 aprilie - 11 aprilie 2022

Înscriere online

Dosarul se trimite la ionela.baluta@unibuc.ro în perioada de înscrieri 7 aprilie-11 aprilie 2022, conform calendarului concursului.

12 aprilie: test de limbă – dacă sunt candidați care nu au certificat sau alte documente doveditoare

13 aprilie 2022

Afișarea rezultatelor

14 aprilie 2022

Contestaţii

15 aprilie 2022

Afişarea rezultatelor finale

 Precizări 

 • Mobilitățile Erasmus din cadrul acestui apel pot fi efectuate exclusiv în semestrul I al anului universitar 2022-2023.
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+ al UB.
 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic (minim 90 de zile de la prezentarea la universitatea  gazdă și până la data de finalizare a examenelor, conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maximun semestru academic.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu de plasare în țara gazdă). În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii.

COMISIA DE CONCURS

Prof. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ, președinte

Conf.univ.dr. Anca DOHOTARIU, membru

Conf. univ. dr. Luciana GHICA, membru 

COMISIA DE CONTESTAȚII

Prof.univ.dr. Laurențiu VLAD, președinte

Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, membru

Lect.univ.dr. Felicia Bejan, MEMBRU

[COMPETIŢIE ERASMUS+ 2022]

posted 1 Apr 2022, 06:19 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 1 Apr 2022, 09:40 ]

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2022 

Număr de mobilităţi finanţate: 20

Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel:

 • 520 euro/lună pentru destinaţiile: AustriaBelgiaFinlandaFranţaGermania, ItaliaOlandaPortugaliaSpania, Suedia
 • 470 euro/lună pentru destinaţiile: BulgariaCehia, LituaniaMacedonia de NordPoloniaSlovacia, Slovenia, Turcia

 

Semestrul în care se poate desfăşura mobilitatea Erasmussemestrul I, 2022-2023.

În octombrie-noiembrie 2022 va avea loc o nouă selecţie pentru studenţii care doresc să desfăşoare o mobilitate Erasmus îsemestrul II al anului universitar 2022-2023. 

Proceduri

Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la Biroul Erasmus+al UB şi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs

1. Formular de înscriere 

Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.

2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta site-ul universității gazdă). Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni.

3. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu.

4. Certificat lingvistic; dacă limba stagiului este limba de studii a programului urmat de candidat la FSPUB (i.e. engleză/franceză), acest certificat nu este necesar; studentul poate proba cunoaşterea limbii străine şi prin alte metode (absolvirea unui liceu cu profil lingvistic, nota de la proba de bacalaureat în limbă străină, etc.).

Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 4 aprilie-15 aprilie 2022, conform calendarului concursului.

Criterii minimale de selecţie

 • calitate de student / masterand / doctorand al facultății la cursuri regulate/la zi, la selecţie şi pe durata stagiului;
 • absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2020-2021);
 • dosar complet depus în termen;
 • să aibă cunoştinţele lingvistice necesare. 

Atenție! Beneficiarii de burse Erasmus într-un ciclu de studii (licenţă, master) se pot înscrie la concurs pentru efectuarea mobilităţii într-un ciclu superior (master, doctorat), cu condiţia de a fi studenţi FSPUB la momentul începerii mobilităţii.

Citeşte mai multe despre condiţiile de eligibilitate.

Punctajul se acordă după cum urmează: 

 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar; 
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar; Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte, Nivel A2 - 4 puncte, Nivel A1 - 2 punct, Cunoștințe foarte reduse - 1 punct;
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre).

Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare

În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară.

Calendar

4 aprilie - 15 aprilie 2022

Înscriere online

Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 4 aprilie-15 aprilie 2022, conform calendarului concursului.

19 aprilie 2022

Afișarea rezultatelor 

20 aprilie 2022

Contestaţii

21 aprilie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Precizări 

 • Mobilitățile Erasmus din cadrul acestui apel pot fi efectuate exclusiv în semestrul Ial anului universitar 2022-2023.
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+ al UB.
 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic (minim 90 de zile de la prezentarea la universitatea  gazdă și până la data de finalizare a examenelor, conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maximun semestru academic.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condițieo bligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijinfinanciar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condițiaprezentăriidocumentelornecesarevalidării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii.

COMISIA DE CONCURS

Conf.univ.dr. Alexandra IANCU, președintă

Conf.univ.dr. Silvia MARTON, membră

Lect.univ.dr. Domnica GOROVEI, membră

COMISIA DE CONTESTAȚII

Prof.univ.dr. Radu CARP, președinte

Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN, membră

Lect.univ.dr. Irina MATEI, membră

[Înscriere restanțe]

posted 29 Mar 2022, 00:13 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Apr 2022, 02:42 ]

În perioada 04-18 aprilie 2022 se depun prin transmitere pe mailul secretariatului facultății secretariat@fspub.unibuc.ro cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante.

Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante - 50 ron pentru 1 examen restant (plata se poate face online prin transfer bancar/ordin de plată), detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restante și bineînțeles numele studentului pentru care este efectuată plata").

În perioada 04-18.04.2022 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) studenții din an III licență și cei din an II master, și reînmatriculați pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din 02-29.05.2022.

De asemenea, pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori, dar și pentru anul în curs) pentru sesiunea 30.05-12.06.2022. Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se plătește taxă de restanță.

Pentru examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master). Examenele se desfășoară în perioada 30.05-12.06.2022.

2) Studenții din anii II - studii de licență care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2020-2021) - pentru sesiunea 30.05–26.06.2022. Restul restanțelor rămase se vor da în sesiunea din toamnă.

3) studenții aflați în semestru suplimentar.


Studenții din an I studii de licență și master nu dau restanțe/măriri acum, ci în sesiunea din toamnă.


Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

Enrollment - retake exams 

 

Between April 4 -18, 2022, the students’ requests to enroll in retake exams have to be submitted to the Faculty’s secretariat via e-mail: secretariat@fspub.unibuc.ro.


Applications will be accompanied by the receipt for payment of the retake exams (online payment through bank transfer / payment order), payment details: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restanțe, followed by the name of the student") ["The Faculty of Political Science - retake exams fee and the name of the student for whom the payment is made"].


Between April 4-18, 2022, the students’ requests to enroll in retake exams have to be submitted, as follows:


1) 3rd year BA students, 2nd year MA students, and re-registered students, can apply for retaking exams from the second semester of the previous years, for the examination session May 2–29, 2022. 


Applications for all retake exams can also be submitted (both from the first and second semesters of the previous years, but also from the current year) for the session May 30 – June 12, 2022. Please note that for the retake exams of the current year there is no overdue fee.


Applications are mandatory also for the exams aimed at raising the grades (maximum 3 disciplines), are without pay, and refer only to the current year (3rd year BA and 2nd year MA students). The exams will take place between May 30 - June 12, 2022.


2) 2nd year BA students – BA degree – who have retake exams from the first year, second semester (academic year 2020-2021) – for the examination session May 30 - June 26, 2022. The remaining of the retake exams will be passed in the fall session. 


3) Students in the additional semester. 


1st year BA and 1st year MA students are not able to take retake exams now, but only in the fall session.

Application for registering to the retake exams and for the exams aimed at raising the grades can be downloaded here.


Section e-mail addresses:

SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro


[ELIBERARE DIPLOME FINALIZARE STUDII IUNIE ȘI SEPTEMBRIE]

posted 27 Mar 2022, 23:44 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Apr 2022, 04:01 ]

În atenția studenților care au susținut examenul de licență și dizertație în sesiunile din iunie și septembrie

Diplomele de finalizare vor fi disponibile începand cu 04.04.2022 la Universitatea din București, Șos. Panduri nr 90, Biroul Acte de Studii, etajul 3, camera 303, luni-joi 12:00-14:00

[Dezbaterea ”De la prăbușirea URSS la invazia din Ucraina și implicațiile pentru flancul estic al NATO”]

posted 21 Mar 2022, 04:43 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 21 Mar 2022, 04:44 ]

Miercuri, 23 martie, de la ora 19.00, vă invităm să asistați la dezbaterea cu titlul ”De la prăbușirea URSS la invazia din Ucraina și implicațiile pentru flancul estic al NATO.” Discuția, la care vor participa profesorii FSPUB Ruxandra Ivan și Serban Filip Cioculescu, va aborda chestiunea războiului ruso-ucrainean, politica Rusiei în străinătatea apropiată și politica de securitate și apărare a Rusiei în regiunea Mării Negre și va fi moderată de Armand Gosu, membru GDS și profesor la FSUB.
Discuțiile se vor axa și pe răspunsul Occidentului la amenințările Rusiei după 2014, dar și pe modul în care, după prăbușirea URSS, Rusia a colaborat cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Turcia în regiunea Mării Negre, mai ales în domeniul energetic.
O altă temă pe care o propunem este politica estică, din 1989 și până astăzi, și felul în care Bucureștiul a reacționat la principalele evenimente de la granița de răsărit a României.
Evenimentul live va fi preluat și pe pagina FSPUB. Înscrierile se pot realiza accesând link-ul: https://bit.ly/cafeneaua-civica-rusia

[DECONTARE BURSE]

posted 17 Mar 2022, 02:14 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Mar 2022, 02:17 ]

Decontarea   BURSELOR, pentru studentii care nu au card,  se va face în sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59,  după următorul program:


Vineri 18.03.2022 în intervalul orar 08:30-12:00

Luni 21.03.2022 în intervalul orar 08:30-12:00

Marți 22.03.2022 în intervalul orar 08:30-11:00

[Sesiune de informare pentru oportunități de carieră]

posted 6 Mar 2022, 23:02 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 6 Mar 2022, 23:03 ]

Serviciul de Informații Externe organizează în data de 16 martie 2022, ora 17.00, în Sala P3 din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București, situată pe Calea Plevnei nr. 59, o prezentare a oportunităților de carieră oferite de instituție.

 

 

Vă rugăm să confirmați prezența la adresa de email

resurse_umane@sie.ro.

1-10 of 526