[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR]

posted 18 Jul 2017, 22:44 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jul 2017, 22:44 ]

De astazi 19.07.2017, secretariatul își va relua activitatea cu studenții în strada Negru Vodă, nr. 3 la Institutul Bancar Român.
Pentru admitere candidatii vor merge în strada Spiru Haret, nr. 8 la Institutul de Cercetări Politice.
Adeverintele de absolvire pentru licentiatii din sesiunea IUNIE 2017 se gasesc la ICP, strada Spiru Haret, nr. 8 iar adeveintele de absolvire pentru masteranzii din sesiunea IUNIE 2017 se gasesc la IBR, strada Negru Vodă, nr. 3.

[ADEVERINȚE ABSOLVIRE IUNIE 2017]

posted 6 Jul 2017, 01:34 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jul 2017, 23:25 ]

În atenția studenților/masteranzilor care au susținut în sesiunea iunie 2017 examenul de licență/ disertație.

Vă rugam să vă prezentați pentru ridicarea adeverințelor de absolvire a examenului,  vineri 07.07.2017 între orele 9,00-13,00 în sediul din strada Negru Vodă, nr. 3 sau incepand cu marți  11.07.2017 în sediul din strada Spiru Haret, nr. 8 (luni-vineri interval 9:00-14:00 iar sâmbîta și duminica interval  9:00-12:00)

[În atenția studenților FSPUB] - Activitate Secretariat FSPUB în perioada 10-19 iulie 2017

posted 4 Jul 2017, 12:50 by Anca Dohotariu   [ updated 4 Jul 2017, 12:51 ]

În perioada 10 - 19 iulie, datorită organizării examenului de admitere în sediul FSP din strada Spiru Haret nr. 8, membrii secretariatului își vor desfășura activitatea în acest sediu. Studenții care au situații urgente de rezolvat sunt rugați să vină la sediul din strada Spiru Haret nr 8, în intervalul orar 14.00-16.00. 

Pentru întrebări și informații vă rugăm de asemenea să folosiți adresa secretariat@fspub.unibuc.ro, la care vom încerca să răspundem cât de prompt putem. 

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegerea pentru o perioadă mai aglomerată și vă asigurăm că vă vom sprijini în rezolvarea  problemelor.

[În atenția studenților din anii terminali]

posted 3 Jul 2017, 08:56 by Secretariat FSPUB   [ updated 3 Jul 2017, 08:57 ]

S-a aprobat sesiunea extraordinară de restanțe pentru anii terminali (anul 3 licență și anul II master). Ea se va desfășura între 1 și 8 septembrie 2017. Depunerea cererilor, precum și dovada plăţii taxei aferente se va face în intervalul 20-28 iulie, la sediul din Negru Vodă nr. 3, conform programului de lucru cu publicul.

[DECONTARE ABONAMENTE RATB]

posted 27 Jun 2017, 00:07 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Jun 2017, 00:07 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spirul Haret, nr. 8, după următorul program:

miercuri 28.06.2017 în intervalul orar 7:00-11:00

[PLATA BURSELOR]

posted 20 Jun 2017, 05:20 by Secretariat FSPUB   [ updated 20 Jun 2017, 05:20 ]

Plata burselor pentru studenţii români şi străini are loc în sediul facultăţii din str. Spiru Haret nr.8 la doamna administrator Marinca


- JOI, 22.06.2017, orele 7,00-11,00

[Lista studenților care au solicitat un loc în taberele studențești 2017]

posted 24 May 2017, 22:42 by Secretariat FSPUB   [ updated 28 May 2017, 23:46 ]


Conform calendarului de tabere studențești 2017 și metodologiei programului național " Tabere Studențești 2017"  puteti gasi mai jos lista studenților care au optat pentru un loc in taberele studențești 2017:

[ERASMUS+ Stagii de practică] Lansare selecție

posted 19 May 2017, 02:58 by FSP UB   [ updated 19 May 2017, 02:58 ]

Astăzi, 19 mai 2017 este lansată selecția oficială pentru STAGII DE PRACTICĂ Erasmus 2016-2017. Acestea sunt destinate efectuării de practică de specialitate (licență/master) sau cercetare (master/doctorat) în organizații din Uniunea Europeană, în afara României.

Dosarele se depun direct la Biroul Erasmus+ al Universității din București până pe data de 9 iunie 2017 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

Dosarele trebuie să conțină:
 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă - după modelul Learning Agreement for Traineeship  UB Learning Agreement for traineeships 2016-2017), - 3 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

PRECIZARE: candidații trebuie să identifice personal instituția care îi poate accepta pentru un stagiu de practică și să solicite personal scrisoarea de acceptare.

Criterii de eligibilitate și selecție:
 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi) - la selecție și pe durata stagiului de practică Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat - nivel minim B2);
 • să nu aibă nicio restanță / să fie integraliști;
 • să aibă media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I  din a.a. 2016-2017);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship
 • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).
Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.09.2017 maxim).

Informații detaliate se găsesc AICI.

[DECONTARE ABONAMENTE]

posted 25 Apr 2017, 03:27 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Apr 2017, 03:28 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spirul Haret, nr. 8, după următorul program:

Joi 27.04.2017 în intervalul orar 7:00-10:30
Vineri 28.04.2017 în intervalul orar 7:00-10:30.

[TABERE STUDENȚEŞTI 2017]

posted 24 Apr 2017, 06:26 by Anca Dohotariu   [ updated 24 Apr 2017, 06:28 ]

Facultății de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti (FSPUB) îi revin 15 locuri în taberele studențeşti organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada 24 aprilie - 22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri - tip (Anexa 4) la doamna secretar Cristina Andrei;
b) trimiterea cererii tip (Anexa4) la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).

1-10 of 299