[TABERE STUDENȚEȘTI 2017-2018]

posted by Secretariat FSPUB   [ updated ]

Pentru anul universitar 2017-2018, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 24.04 - 22.05.2018.
Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018 este disponibilă: aici.
Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4) prin una dintre următoarele modalități:
a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro
Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).

[Plata taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018]

posted 19 Apr 2018, 01:34 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Apr 2018, 05:00 ]

Studenții care se regăsesc pe această lista sunt rugați să aducă, la facultate, până la data de 26 aprilie 2018, chitanța de plată a taxei de studii.

Studenții care nu vor prezenta chitanța la facultate, până la termenul stabilit, vor fi propuși pentru scoatere din evidență și apoi vor fi propuși pentru exmatriculare (conform prevederilor capitolului VI.2, art. 53 (2); (3); (4) din Regulamentul de activitate profesională a studenților Universității din București).

[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

posted 17 Apr 2018, 05:49 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Apr 2018, 05:52 ]

În perioada 07 mai - 21 mai 2018 se depun, la secretariatul facultății, cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante. Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se face la casieria Rectoratului Universității din București - Bdul M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5, București).

Pot depune cereri pentru susținerea examenelor restante:
- Studenții din anii III - studii de LICENȚĂ și studenții din anii II MASTER - pentru sesiunea 28 mai - 03 iunie 2018.
și
- Studenții din anii II - studii de LICENȚĂ care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2016-2017) -         pentru sesiunea 04 - 30 iunie 2018

[Competiție Erasmus+] Rezultate runda 2 de selecție

posted 12 Apr 2018, 03:13 by FSP UB   [ updated 12 Apr 2018, 03:13 ]

Rezultatele competiției Eramsus+ pentru mobilități de studii în anul academic 2018-2019, runda 2 pot fi accesate AICI.

[Competiție Erasmus+] Rezultate finale Runda 1 și deschidere competiție Runda 2

posted 30 Mar 2018, 00:27 by FSP UB   [ updated 30 Mar 2018, 00:29 ]

În perioada aferentă depunerii de contestații în procesul de selecție Erasmus+ pentru mobilități de studii 2018-2019, Comisia de selecție nu a primit nici o contestație.

Așadar rezultatele finale pentru competiția lansată în 8 martie rămân cele preliminare publicate în data de 27 martie.

De asemenea, cum în urma acestei competiții au rămas 10 locuri finanțate disponibile, a fost decisă organizarea unei a doua runde de selecție. Aceasta se va desfășura în aceleași condiții de eligibilitate, conținut al dosarului, precum și procese de înscriere și selecție ca runda inițială (detalii la http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/mobilitati-internationale/erasmus/competitie), în următorul calendar:

30 martie-11 aprilie
Depunere dosare

12 aprilie, începând cu ora 10:30
Interviuri

12 aprilie
Rezultate preliminare

12-15 aprilie
Perioadă de depunere a eventualelor contestații

16 aprilie
Rezultate finale

ATENȚIE! În urma primei runde și datorită termenelor de la unele universități, unele destinații nu mai sunt disponibile pentru întregul an academic sau pentru primul semestru. Lista actualizată de destinații disponibile pentru studenții FSPUB poate fi consultată AICI.

[Competiție Erasmus+] Rezultate preliminare și lansarea runda 2 de selecție

posted 27 Mar 2018, 07:30 by FSP UB   [ updated 27 Mar 2018, 07:30 ]

Rezultatele competiției Eramsus+ pentru mobilități de studii în anul academic 2018-2019 pot fi accesate AICI.

Dat fiind că numărul de candidați declarați titulari a fost mai mic decât numărul de locuri finanțate disponibile, o nouă rundă de selecție pentru locurile rămase neocupate va fi deschisă în data de 30 martie, când va fi publicată și lista actualizată a destinațiilor disponibile. Pentru această a doua rundă dosarele se vor putea depune până cel târziu în data de 11 aprilie (ora 23:59), în condiții similare primei runde (i.e. înscriere online și trimitere dosar de concurs pe mail la erasmus@fspub.unibuc.ro). Interviurile vor avea loc în data de 12 aprilie și rezultatele finale vor fi afișate în data de 16 aprilie. După data de 16 aprilie, studenții selectați în ambele runde vor fi contactați de Biroul Erasmus al Universității din București cu privire la formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru înscrierea la universitatea gazdă.

Mai multe detalii despre competiție pot fi accesate la http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/mobilitati-internationale/erasmus/competitie

[DECONTARE ABONAMENTE RATB]

posted 26 Mar 2018, 04:37 by Secretariat FSPUB   [ updated 26 Mar 2018, 05:40 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

joi 29.03.2018 în intervalul orar 7:30-11:00
vineri 30.03.2018 în intervalul orar 7:30-11:00

OBLIGATORIU: BON FISCAL / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, Spiru Haret

Sesiuni pregătire admitere master / MA admission training sessions

posted 12 Mar 2018, 04:24 by FSP UB   [ updated 12 Mar 2018, 04:36 ]

Ca urmare a sugestiilor primite din partea studenților, începând din acest an Facultatea de Științe Politice va organiza sesiuni speciale de pregătire a redactării unei scrisori motivaționale și a proiectului de carieră, parte a dosarului de concurs pentru examenele de admitere la master. De asemenea, dat fiind că pentru noul master profesional în limba engleză Afaceri Publice Internaționale, examenul de admitere va presupune și o testare lingvistică scrisă (i.e. rezumat al unui text la prima vedere), va fi oferită și o sesiune specială de redactare a rezumatelor în limba engleză. Nu în ultimul rând, pentru cei care doresc, pot fi organizate și sesiuni speciale de prezentare a fiecăruia din programele de master organizate de facultate (cu întrebări și răspunsuri legate inclusiv de opțiunile de carieră / angajare pentru fiecare).

Vă puteți înscrie la oricare din aceste sesiuni prin completarea formularului de mai jos. 

---
Following suggestions received from students, the Faculty of Political Science starts this year to offer special training sessions for writing the motivation letters / career projects, which are part of the applications for admission to MA programs. In addition, since the admission to the new professional MA program in International Public Affairs requires also a written linguistic test (i.e. summary of a text at first sight), we will offer also a special session dedicated to writing summaries in English. Not least, for those who wish, we can also organize special sessions for presenting each MA program offered by the faculty (with Q&A addressing also career/employment options for each of them). 

You can register to any of these sessions by filling in the form below.

--- 
PROGRAME MASTER / MA PROGRAMS

ROMÂNĂ
MPER - Master în Ştiinţe Politice, specializarea Politică Europeană şi Românească (program în limba română cu seminarii specializate de cercetare; 2 ani)
MPES - Master în Științe Politice, specializarea Politicile egaliății de șanse în context românesc și european (program de master profesional în limba română cu un modul opțional în limba franceză, EGALES; 2 ans)
MRI - Master în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, specializarea Relaţii Internaţionale (program în limba română cu seminarii specializate de cercetare; 2 ani)
MSE - Master în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, specializarea Studii Europene (program în limba română cu seminarii specializate de cercetare; 2 ani)

ENGLISH
MCP - Master of Arts in Political Science: Comparative Politics (MA program fully taught and examined in English, with specialized research seminars; 2 years)
MIPA - Master of Arts in International Relations and European Studies: International Public Affairs (professional MA program fully taught and examined in English; 2 years)

FRANÇAIS
MPE - Master Politique en Europe: Etats, frontières, sociétés (programme entièrement en français et commun avec l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; 2 ans)

Sesiuni pregatire admitere master


[Competiție ERASMUS 2018-2019]

posted 8 Mar 2018, 05:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 8 Mar 2018, 05:02 ]

Vă informăm că astăzi a fost lansată competiția pentru stagii de studii Erasmus pentru anul academic 2018-2019. Faculatea de Stiinte Politice beneficiază de un număr de 46 de stagii finantate.

Toate informațiile despre această competiție sunt publicate la http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/mobilitati-internationale/erasmus/competitie, unde gastiti si formularul de inscriere.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 26 martie, ora 10. Dosarele se depun online.

O sesiune de informare va avea loc, luni 12 martie de la ora 9, in sala P5, pentru a raspunde intrebarilor pe care le puteti avea in legatura cu aceste stagii.

Intrebari suplimentare legate de chestiuni Erasmus pot fi adresate in fiecare luni, intre 11:30 si 13:30, responsabilului Erasmus al facultatii, dna.conf.univ.dr. Luciana Alexandra Ghica, la sediul din Calea Plevnei 59.

[Cursurile facultății se țin în regim normal]

posted 25 Feb 2018, 22:59 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Feb 2018, 22:59 ]

Toate Facultățile Universitatii din Bucuresti isi vor tine luni cursurile in regim normal, a decis conducerea institutiei.

1-10 of 346