[DECONTARE ABONAMENTE RATB]

posted 20 Jun 2018, 05:10 by Secretariat FSPUB   [ updated 20 Jun 2018, 05:10 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

marți 26.06.2018 în intervalul orar 7:30-12:00


OBLIGATORIU: BON FISCAL / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, sediul ICP, str. Spiru Haret, nr. 8

[ATENȚIE studenții care se înscriu la examenul de licență/disertație]

posted 14 Jun 2018, 04:59 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Jun 2018, 05:10 ]

Pentru înscrierea la examenul de licență/disertație avem rugamintea sa va descărcați documentele din următorul link http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/examene-de-finalizare-a-studiilor . Fișa de lichidare corecta se afla in link-ul de mai sus. NU primim dosare care au alta fișă de înscriere.

[DECONTARE ABONAMENTE RATB]

posted 23 May 2018, 05:23 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 May 2018, 05:24 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

joi 24.05.2018 în intervalul orar 7:30-11:00
vineri 25.05.2018 în intervalul orar 7:30-11:00

OBLIGATORIU: BON FISCAL / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, Spiru Haret

[Numărul locurilor repartizate studenților Facultății de Științe Politice în taberele studențești în perioada vacanței de vară 2018

posted 21 May 2018, 23:00 by Secretariat FSPUB   [ updated 21 May 2018, 23:00 ]

Vă facem cunoscut că Facultății de Științe Politice i-au fost repartizate un număr de 19 locuri în taberele studențești în perioada vacanței de vară 2018, Programul Național Tabere Studențești: http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/tabere

[Măriri note (examene din anul curent) pentru studenții din anii III Licență și anii II Master]

posted 21 May 2018, 22:56 by Secretariat FSPUB   [ updated 21 May 2018, 22:58 ]

Studenții integraliști care doresc să susțină reexaminări în vederea măririi notei pot susține cel mult 3 examene gratuite de mărire a notei. 
Cererile se depun la secretariatul facultății începând cu 22 mai 2018. 
În situația în care vor exista cereri de reexaminare în vederea măririi notei, acestea vor fi programate și afișate pe site-ul facultății.

[TABERE STUDENȚEȘTI 2017-2018]

posted 25 Apr 2018, 03:53 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Apr 2018, 03:53 ]

Pentru anul universitar 2017-2018, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 24.04 - 22.05.2018.
Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018 este disponibilă: aici.
Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4) prin una dintre următoarele modalități:
a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro
Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).

[Plata taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018]

posted 19 Apr 2018, 01:34 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Apr 2018, 05:00 ]

Studenții care se regăsesc pe această lista sunt rugați să aducă, la facultate, până la data de 26 aprilie 2018, chitanța de plată a taxei de studii.

Studenții care nu vor prezenta chitanța la facultate, până la termenul stabilit, vor fi propuși pentru scoatere din evidență și apoi vor fi propuși pentru exmatriculare (conform prevederilor capitolului VI.2, art. 53 (2); (3); (4) din Regulamentul de activitate profesională a studenților Universității din București).

[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

posted 17 Apr 2018, 05:49 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Apr 2018, 05:52 ]

În perioada 07 mai - 21 mai 2018 se depun, la secretariatul facultății, cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante. Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se face la casieria Rectoratului Universității din București - Bdul M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5, București).

Pot depune cereri pentru susținerea examenelor restante:
- Studenții din anii III - studii de LICENȚĂ și studenții din anii II MASTER - pentru sesiunea 28 mai - 03 iunie 2018.
și
- Studenții din anii II - studii de LICENȚĂ care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2016-2017) -         pentru sesiunea 04 - 30 iunie 2018

[Competiție Erasmus+] Rezultate runda 2 de selecție

posted 12 Apr 2018, 03:13 by FSP UB   [ updated 12 Apr 2018, 03:13 ]

Rezultatele competiției Eramsus+ pentru mobilități de studii în anul academic 2018-2019, runda 2 pot fi accesate AICI.

[Competiție Erasmus+] Rezultate finale Runda 1 și deschidere competiție Runda 2

posted 30 Mar 2018, 00:27 by FSP UB   [ updated 30 Mar 2018, 00:29 ]

În perioada aferentă depunerii de contestații în procesul de selecție Erasmus+ pentru mobilități de studii 2018-2019, Comisia de selecție nu a primit nici o contestație.

Așadar rezultatele finale pentru competiția lansată în 8 martie rămân cele preliminare publicate în data de 27 martie.

De asemenea, cum în urma acestei competiții au rămas 10 locuri finanțate disponibile, a fost decisă organizarea unei a doua runde de selecție. Aceasta se va desfășura în aceleași condiții de eligibilitate, conținut al dosarului, precum și procese de înscriere și selecție ca runda inițială (detalii la http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/mobilitati-internationale/erasmus/competitie), în următorul calendar:

30 martie-11 aprilie
Depunere dosare

12 aprilie, începând cu ora 10:30
Interviuri

12 aprilie
Rezultate preliminare

12-15 aprilie
Perioadă de depunere a eventualelor contestații

16 aprilie
Rezultate finale

ATENȚIE! În urma primei runde și datorită termenelor de la unele universități, unele destinații nu mai sunt disponibile pentru întregul an academic sau pentru primul semestru. Lista actualizată de destinații disponibile pentru studenții FSPUB poate fi consultată AICI.

1-10 of 351