[ÎNSCRIERE RESTANȚE DIN SEM. I, ANII ANTERIORI]

posted 3 Dec 2018, 10:29 by Secretariat FSPUB   [ updated 3 Dec 2018, 11:02 ]

Studenții cu examene restante din anii anteriori, semestrul I, pot susţine examenele restante din semestrul I în sesiunea de examene 21.01.2019-10.02.2019. Cererea de înscriere la examenele restante, însoțită de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Bdul M.Kogălniceanu nr.36-46, sector 5, Bucureşti), se depune la secretariat în perioada 07-11 ianuarie 2019.
Studenţii reînmatriculaţi trebuie şi ei să transmită la secretariat cererea de înscriere la examenele de diferenţă, aferente semestrului I, însoţită de chitanța de plată a examenelor restante.
Taxa de restanţă este 50 lei/examen restant.
Studenţii aflaţi în semestru suplimentar trebuie doar să depună cerere de înscriere, fără a plăti taxa de examinare.
Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

[ÎNSCRIERI ȘI SUSȚINERE EXAMEN FINALIZARE STUDII - FEBRUARIE 2019]

posted 3 Dec 2018, 10:04 by Secretariat FSPUB   [ updated 3 Dec 2018, 10:05 ]

PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ Sesiune FEBRUARIE 2019

CALENDAR

6-13 februarie 2019
Inscriere candidați

14 februarie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

14 februarie 2019
Afișare rezultate


PENTRU EXAMENUL DE DIZERTAȚIE Sesiune FEBRUARIE 2019

CALENDAR

06-12 februarie 2019
Inscriere candidați

13 februarie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

13 februarie 2019
Afișare rezultate

[DECONTARE ABONAMENTE RATB/STB]

posted 27 Nov 2018, 23:26 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Nov 2018, 23:26 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

Marți        04.12.2018 în intervalul orar 7:00-10:30
Miercuri   05.12.2018 în intervalul orar 7:00-10:30


OBLIGATORIU: BON FISCAL CU STAMPILĂ / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, sediul ICP, str. Spiru Haret, nr. 8

[DECONTARE ABONAMENTE RATB]

posted 29 Oct 2018, 03:33 by Secretariat FSPUB   [ updated 29 Oct 2018, 03:40 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

Luni 05.11.2018 în intervalul orar 7:00-11:00
Marți 06.11.2018 în intervalul orar 7:00-11:00


OBLIGATORIU: BON FISCAL CU STAMPILĂ / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, sediul ICP, str. Spiru Haret, nr. 8

[În atenția studenților an I și II licență]

posted 12 Oct 2018, 03:22 by Secretariat FSPUB   [ updated 12 Oct 2018, 03:23 ]

Atașat găsiți adresa primită de la Ministerul Educației Naționale care anunță competiția pentru granturile ”Carol I” pentru studenții înmatriculați în anul I și II care au obținut diplome la olimpiade. 
Vă rog să citiți cu atenție precizările din documentul atașat iar aceia dintre voi care au obținut premiile menționate în adresă sunt rugați să aducă la secretariat sau să trimită pe mail de secretariat, până pe 13 octombrie, diplomele care dovedesc obținerea premiului respectiv (original și copie), pentru a fi trecuți în lista pe care o vom transmite ministerului.

[Acordare laptopuri]

posted 10 Oct 2018, 05:35 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Oct 2018, 05:35 ]

Vă informăm că în cadrul proiectului MENTOR UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducere abandonului școlar Universitatea din București susține studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat, învățămânr cu frecvență, proveniți din medii defavorizate prin acordarea de laptopuri.
Medologia de acordare a laptopurilor se găsește aici.
Pentru orice informații vă puteți adresa secretariatului.

[CERERE ALEGERE TEMĂ LICENȚĂ ȘI DIZERTAȚIE]

posted 10 Oct 2018, 03:09 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Oct 2018, 03:09 ]

Studenții din anul al III-lea de la programele de studii universitare de licență (2018-2019) și studenții din anul al II-lea de la programele de studii universitare de master (2018-2019) sunt rugați să aducă la secretariat în programul cu publicul, până cel târziu în data de 15 noiembrie 2018, cererea pentru alegerea temei de licență sau de dizertație cu avizul profesorului coordonator.

Formularul pentru licență poate fi descărcat de aici.
Formularul pentru master poate fi descărcat de aici.
Formularele pot fi găsite și pe site la secţiunea Formulare- Examene finalizare studii.

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I

posted 1 Oct 2018, 05:30 by Secretariat FSPUB   [ updated 1 Oct 2018, 05:30 ]

Studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivel I și II, sunt așteptați să se înscrie la concursul de admitere care se efectuează la Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor din cadrul Facultății de Psihologie și Ștințele Educației, Complex Leu,
Corp A, et.5, sala 518.
Toate informațiile le găsiți în documentul atașat.

[ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 ]

posted 27 Sep 2018, 00:33 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Sep 2018, 00:37 ]

Atât studenții din anii II și III licență cât și cei din an II master sunt rugați să completeze fișa de înscriere în anul universitar 2018-2019.
Toate fișele vor fi colectate de către reprezentantul de an și aduse la secretariat până la data de 12 octombrie 2018 (în programul cu publicul).
Studenții care ocupă un loc la taxă au ca termen maxim de plată pentru semestrul I data de 31 octombrie 2018 (dovada plăţii plății trebuie adusă la dl.administrator șef Costel Savu).

Studenții admiși în anul I la programele de licență și master vor completa atât cotractul de școlarizare cât și fișa de înscriere în an.
Pentru cei din anul I documentele vor fi preluate în cadrul sesiunii de orientare profesională care va avea loc în data de 1 octombrie 2018.
Cei care dintr-un motiv sau altul nu vor fi prezenți la sesiune, documentele pot fi aduce la secretariat până la data de 12 octombrie 2018 (în programul cu publicul).

Studenții care ocupă un loc la taxă au ca termen maxim de plată pentru semestrul I data de 31 octombrie 2018. Dovada plății trebuie adusă la dl.administrator șef Costel Savu.

Studenții reînmatriculați și cei din semestre suplimentare la programele de licență și master vor completa doar fișa de înscriere în an. Acestea pot fi aduse la secretariat  până la data de 12 octombrie 2018 (în programul cu publicul).

Documentele care se pot descărca sunt:
- contractele de licență aici
- contractele de master aici
- fișele aici

[Alegere cursuri opționale SPR3]

posted 25 Sep 2018, 22:00 by FSP UB   [ updated 25 Sep 2018, 22:02 ]

Studenții din anul 3 ai programului de licență Științe Politice (SPR3) își pot alege cursurile opționale online, între 26 septembrie, ora 8:30 a.m., și 28 septembrie, ora 11:30 a.m, prin completatea formularului de mai jos.


1-10 of 374