[AFIȘARE REZULTATE EXAMENUL DE LICENTA SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017]

posted 15 Sep 2017, 04:15 by Secretariat FSPUB   [ updated 15 Sep 2017, 04:21 ]

Rezultatele examenului de licență din sesiunea septembrie 2017 pot fi consultate mai jos

Pentru SPR pot fi consultate aici

Pentru SPE pot fi consultate aici

Pentru SPF pot fi consultate aici

Pentru RISE pot fi consultate aici

Pentru SSL pot fi consultate aici

[AFIȘARE REZULTATE EXAMEN DIZERTAȚIE]

posted 15 Sep 2017, 02:57 by Secretariat FSPUB   [ updated 15 Sep 2017, 03:08 ]

Rezultatele examenului de dizertatie din sesiunea SEPTEMBRIE 2017 pot fi consultate mai jos.

 Pentru MPC se gasesc aici

 Pentru MPE se gasesc aici

 Pentru MPES se gasesc aici

 Pentru MSE se gasesc aici

[SUSȚINERE EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017]

posted 14 Sep 2017, 06:28 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Sep 2017, 06:28 ]

PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ Sesiune SEPTEMBRIE 2017

CALENDAR


15 septembrie 2017
Proba orală (susținere lucrare licență)
Ora 10:00, IBR, Strada Negru Vodă, nr. 3

15 septembrie 2017
Afișare rezultate finale

[SUSȚINERE EXAMEN DIZERTAȚIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017]

posted 12 Sep 2017, 04:39 by Secretariat FSPUB   [ updated 12 Sep 2017, 04:40 ]

13 septembrie 2017
Proba orală (susținere lucrare dizertație)
Ora 10:00, IBR, Strada Negru Vodă, nr. 3

13 septembrie 2017
Afișare rezultate finale

[ÎNSCRIERI ȘI SUSȚINERE EXAMEN FINALIZARE STUDII]

posted 5 Sep 2017, 23:19 by Secretariat FSPUB   [ updated 5 Sep 2017, 23:20 ]

PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ Sesiune SEPTEMBRIE 2017

CALENDAR

6-14 septembrie 2017
Inscriere candidați

15 septembrie 2017
Proba orală (susținere lucrare licență)

15 septembrie 2017
Afișare rezultate finale


PENTRU EXAMENUL DE DIZERTAȚIE Sesiune SEPTEMBRIE 2017

CALENDAR

1-12 septembrie 2017
Inscriere candidați

13 septembrie 2017
Proba orală (susținere lucrare dizertație)

13 septembrie 2017
Afișare rezultate finale

VACANȚĂ

posted 31 Jul 2017, 02:26 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2017, 02:26 ]

În luna august 2017 secretariatul FSPUB se află în vacanță.
Adeverințele de licență/dizertație din sesiunea iunie 2017 se vor putea ridica în această perioadă de la Biroul Acte de Studii al Universității din București, din Bd.Kogălniceanu nr.36-46.
Pentru orice alte informații doriți vă puteți adresa pe mail la următoarea adresă: secretariat@fspub.unibuc.ro

În atenția studenților din anii terminali 2016-2017 (licență și master)

posted 31 Jul 2017, 02:22 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2017, 02:22 ]

Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea de toamnă, cu cel puţin 3 zile înainte de începerea noului an universitar.
Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de cel mult 5 restanţe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1 - 2 semestre.
Cererea pentru prelungirea duratei de școlarizare în vederea finalizării studiilor, cu unul sau două semestre, se depune la secretariatul facultăţii în perioada 11 – 22 septembrie 2017. Studentul care nu depune cerere va fi exmatriculat, cu drept de reînmatriculare.

Cereri restanțe și măriri note – an I și II licența, precum și an I master

posted 31 Jul 2017, 00:52 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2017, 00:52 ]

În perioada 01-15 august 2017, studenții din anul I și II de la programele de studii de licență și anul I de la programele de studii de master, vor putea depune pe mail cereri pentru restanțe și măriri.
Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se poate face prin transmiterea lor, scanate, pe adresa secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro
Pentru măriri note
Studentii care se prezinta la mariri NU trebuie sa plateasca re-examinarea, doar trimit cererea pe adresa secretariatului.
Reexaminarea în vederea măririi notei se face la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist).
Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.
Cei care au plătit deja, sunt așteptați în prima săptămână a lunii septembrie la secretariat să-și ridice chitanțele cu care vor merge la casieria Universității pentru recuperarea banilor.
Pentru restanțe și reexaminări
Doar studenții cu restanțe din anii anterior trimit cerere și dovada plății a 50 lei/restanța pe adresa secretariatului.
Studenții cu restanțe din anul universitar în curs se prezintă direct la examene, fără a fi nevoie de vreo cerere sau taxă de plătit.

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR]

posted 18 Jul 2017, 22:44 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jul 2017, 22:44 ]

De astazi 19.07.2017, secretariatul își va relua activitatea cu studenții în strada Negru Vodă, nr. 3 la Institutul Bancar Român.
Pentru admitere candidatii vor merge în strada Spiru Haret, nr. 8 la Institutul de Cercetări Politice.
Adeverintele de absolvire pentru licentiatii din sesiunea IUNIE 2017 se gasesc la ICP, strada Spiru Haret, nr. 8 iar adeveintele de absolvire pentru masteranzii din sesiunea IUNIE 2017 se gasesc la IBR, strada Negru Vodă, nr. 3.

[ADEVERINȚE ABSOLVIRE IUNIE 2017]

posted 6 Jul 2017, 01:34 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jul 2017, 23:25 ]

În atenția studenților/masteranzilor care au susținut în sesiunea iunie 2017 examenul de licență/ disertație.

Vă rugam să vă prezentați pentru ridicarea adeverințelor de absolvire a examenului,  vineri 07.07.2017 între orele 9,00-13,00 în sediul din strada Negru Vodă, nr. 3 sau incepand cu marți  11.07.2017 în sediul din strada Spiru Haret, nr. 8 (luni-vineri interval 9:00-14:00 iar sâmbîta și duminica interval  9:00-12:00)

1-10 of 307