Studentii bursieri (români și străini) care nu au adus extrasul de cont își pot ridica bursa în numerar de la sediul FSPUB din strada Spirul Haret, nr. 8, în ziua de luni 28.11.2016, în intervalul orar 7:00-12:00 (de la dna. administrator Marinca)

[Lista studenților care au solicitat un loc în taberele studențești 2017]

posted 24 May 2017, 22:42 by Secretariat FSPUB   [ updated 24 May 2017, 22:43 ]


Conform calendarului de tabere studențești 2017 și metodologiei programului național " Tabere Studențești 2017"  puteti gasi mai jos lista studenților care au optat pentru un loc in taberele studențești 2017:

[ERASMUS+ Stagii de practică] Lansare selecție

posted 19 May 2017, 02:58 by FSP UB   [ updated 19 May 2017, 02:58 ]

Astăzi, 19 mai 2017 este lansată selecția oficială pentru STAGII DE PRACTICĂ Erasmus 2016-2017. Acestea sunt destinate efectuării de practică de specialitate (licență/master) sau cercetare (master/doctorat) în organizații din Uniunea Europeană, în afara României.

Dosarele se depun direct la Biroul Erasmus+ al Universității din București până pe data de 9 iunie 2017 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

Dosarele trebuie să conțină:
 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă - după modelul Learning Agreement for Traineeship  UB Learning Agreement for traineeships 2016-2017), - 3 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

PRECIZARE: candidații trebuie să identifice personal instituția care îi poate accepta pentru un stagiu de practică și să solicite personal scrisoarea de acceptare.

Criterii de eligibilitate și selecție:
 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi) - la selecție și pe durata stagiului de practică Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat - nivel minim B2);
 • să nu aibă nicio restanță / să fie integraliști;
 • să aibă media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I  din a.a. 2016-2017);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship
 • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).
Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.09.2017 maxim).

Informații detaliate se găsesc AICI.

[DECONTARE ABONAMENTE]

posted 25 Apr 2017, 03:27 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Apr 2017, 03:28 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spirul Haret, nr. 8, după următorul program:

Joi 27.04.2017 în intervalul orar 7:00-10:30
Vineri 28.04.2017 în intervalul orar 7:00-10:30.

[TABERE STUDENȚEŞTI 2017]

posted 24 Apr 2017, 06:26 by Anca Dohotariu   [ updated 24 Apr 2017, 06:28 ]

Facultății de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti (FSPUB) îi revin 15 locuri în taberele studențeşti organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada 24 aprilie - 22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri - tip (Anexa 4) la doamna secretar Cristina Andrei;
b) trimiterea cererii tip (Anexa4) la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).

[PERIOADĂ DEPUNERE CERERI RESTANȚE/MĂRIRI PENTRU ANII TERMINALI]

posted 24 Apr 2017, 02:52 by Secretariat FSPUB   [ updated 24 Apr 2017, 02:52 ]ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALIANUNȚ CU PRIVIRE LA SESIUNEA DE RESTANȚE DIN 29.05.2017-11.06.2017 :

În această sesiune pot susține examene restante studenții din anii terminali (anul III licență si II master).

1. Se pot susține examenele restante din anii anteriori (anul I, II pentru programele de licență și anul I pentru programele de master) din semestrul I și II. Pentru aceste restanțe studenții vor trebuie să aducă cerere și chitanță la secretariat (50 ron/ restanță, se va achita la caseria UB).

2. În perioada 29.05.2017-11.06.2017 se vor susține reexaminări pentru disciplinele nepromovate din anul universitar în curs (sesiune valabilă doar pentru anii terminali), semestrul I și II.DEPUNEREA CERERILOR DE RESTANȚE

Perioada de depunere a cererilor de restanțe este 15.05.2017-23.05.2017. În această perioadă se vor depune cereri pentru sesiunea normală de restanțe (restanțe din anii anteriori). Cererile însoțite de chitanță se vor depune la secretariat în timpul programului cu publicul.

Cererea de restanțe se va descarcă de aici:
 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SESIUNEA DE MĂRIRI DIN 29.05.2017-11.06.2017 :În perioada 15.05.2017-23.05.2017 se primesc cererile pentru examenele de măriri de note doar pentru studenții din anii terminali (anul III licență și II master). Studenții care doresc să susțină examene de măriri trebuie să aducă la secretariat cerere și chitanță (50 de ron o mărire). Cererea trebuie să conțină examenele la care se dorește mărirea notelor și profesorul examinator. Pot susține măriri de note doar studenții integraliști.

 

[PLATA BURSELOR]

posted 10 Apr 2017, 00:36 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Apr 2017, 00:37 ]

Plata burselor pentru studenţii români şi străini are loc în sediul facultăţii din str. Spiru Haret nr.8 la doamna administrator Marinca


- marţi, 11.04.2017, orele 7,00-12,00

[Competiție Erasmus 2017] Lansare

posted 3 Apr 2017, 02:33 by FSP UB   [ updated 3 Apr 2017, 02:40 ]

Astăzi, 3 aprilie, a fost lansată competiția Erasmus+ pentru mobilități ce pot fi efectuate în anul academic 2017-2018.

Dosarele se pot depune electronic până în data de 10 aprilie, ora 23:59.

O sesiune de informare are loc miercuri 5 aprilie, ora 9:00, Amfiteatrul Angelescu.

Detalii despre competiție pot fi consultate aici.

[DECONTARE ABONAMENTE RATB]

posted 27 Mar 2017, 22:42 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Mar 2017, 22:43 ]

Decontarea abonamentelor RATB se va face la sediul ICP din str. Spirul Haret, nr. 8, după următorul program:

Joi 30.03.2017 în intervalul orar 7:30-10:30
Vineri 31.03.2017 în intervalul orar 7:30-10:30.

[BURSE STUDENŢI ROMÂNI ŞI STRĂINI; DECONTĂRI ABONAMENTE]

posted 23 Feb 2017, 00:21 by Secretariat FSPUB

Plata burselor pentru studenţii români şi străini, precum şi decontare abonament are loc la sediul facultăţii din str. Spiru Haret nr.8 la doamna administrator Marinca:

- marţi, 28.02.2017, orele 7,30-10,30
- miercuri 01.03.2017, orele 7,30-10,30

[REZULTATE LICENTA PROBA 2]

posted 8 Feb 2017, 06:29 by Secretariat FSPUB

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                       

Facultatea de Ştiinţe Politice                 

ŞTIINŢE POLITICE

LICENŢĂ PROBA 2

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

REZULTATE  

Nr.

crt.

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele absolventului

Nota/Media

 

PROMOȚIA 2016

 

1.

MEDINŢU S. ALEXANDRA

9,50


STUDII DE SECURITATE

LICENŢĂ PROBA 2

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

REZULTATE 

Nr.

crt.

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele absolventului

Nota/Media

 

PROMOȚIA 2016

 

1.

PIAŢĂ S. ANDA

8,75

1-10 of 293