Student FSPUB‎ > ‎

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf

2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

[ÎNSCRIERE RESTANȚE DIN SEM. I, ANII ANTERIORI]

posted 2 Jan 2021, 11:43 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 8 Jan 2021, 00:14 by Secretariat FSPUB ]

Studenții cu examene restante din anii anteriori, semestrul I, pot susţine examenele restante din semestrul I în sesiunea de examene 18.01.2021-07.02.2021. Cererea de înscriere la examenele restante, însoțită de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în contul bancardetalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă de retanță"), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos) în perioada 05-10 ianuarie 2021.

Studenţii reînmatriculaţi trebuie şi ei să transmită la secretariat cererea de înscriere la examenele de diferenţă, aferente semestrului I, însoţită de chitanța de plată a examenelor restante.

Taxa de restanţă este 50 lei/examen restant.
Studenţii aflaţi în semestru suplimentar trebuie doar să depună cerere de înscriere, fără a plăti taxa de examinare.

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE și SPF - anca.hirschpek@fspub.unibuc.ro
SSL și MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

[ DECONTARE BURSE ȘI ABONAMENTE STB]

posted 6 Dec 2020, 02:05 by Secretariat FSPUB   [ updated 6 Dec 2020, 02:06 ]

Decontarea abonamentelor STB și a BURSELOR  se va face la sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59 , (Corp B), după următorul program:Marti 08.12.2020 în intervalul orar 08:00-12:00

Miercuri 09.12.2020 în intervalul orar 08:00-12:00

Joi 10.12.2020  în intervalul orar 08:00-12:00


OBLIGATORIU PENTRU DECONTARE STB: BON FISCAL CU STAMPILĂ STB REDUS 50 % + COPIE CARD STB

[Cazare 2020-2021, Etapa III]

posted 25 Nov 2020, 00:29 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 25 Nov 2020, 00:29 ]

[O invitație la lectură]

posted 18 Nov 2020, 06:24 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 18 Nov 2020, 06:24 ]

În atașament, veți regăsi un articol din ziarul „L'Union” (un cotidian regional francez) cu privire la un proiect de înnoire al fondului de carte străină al Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” din Botoșani, derulat la inițiativa unui student FSPUB. 

Perioada de depunere a cererilor de coordonare a lucrărilor de licență și a disertațiilor

posted 16 Nov 2020, 00:36 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 16 Nov 2020, 00:36 ]

Perioada de depunere a cererilor de coordonare a lucrărilor de licență și a disertațiilor se prelungește până pe 15 decembrie 2020, ora 15. Orice solicitare venită după această dată va fi luată în considerare pentru anul academic 2021-2022. 

[Selectie centralizata pentru mobilitati de studii Erasmus 2020-2021]

posted 10 Nov 2020, 01:29 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 10 Nov 2020, 01:29 ]

În ședința BECA din 9 noiembrie 2020 s-a decis lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii Erasmus 2020-2021, efectuată de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus (formată din Prorector Conf. dr. Sorin Costreie, Alina Cristovici și Anca Stoica). 

Numărul de 160 de locuri scoase la concurs pentru 2020-2021 pentru toate facultățile UB poate fi suplimentat, în funcție de candidaturile primite și considerate eligibile.

Candidații pot trimite aplicația online până pe data de 25 noiembrie 2020, ora 12:00.  Ulterior finalizării selecției, vă vom transmite rezultatele acesteia, în vederea pregătirii academice a bursierilor pentru stagiu.


[Burse de studii finanțate prin Programul Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners al Baden-Württemberg Foundation]

posted 4 Nov 2020, 04:12 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 5 Nov 2020, 00:02 ]

Eberhard Karls Universitaet Tübingen pune la dispoziția studenților din universitățile partenere CIVIS burse de studii finanțate prin Programul Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners al Baden-Württemberg Foundation. În calitate de partener al Alianței CIVIS, Universitatea din București are alocate două burse Baden-Württemberg, pe durata semestrului al doilea din anul academic 2020-2021 (în perioada martie – iulie 2021).

Informații privind criteriile de selecție și de finanțare se regăsesc în documentul atașat, iar știrea se află la adresa https://unibuc.ro/lansarea-selectiei-pentru-doua-mobilitati-de-studii-finantate-prin-programul-baden-wurttemberg-scholarship-for-civis-partners-in-cadrul-eberhard-karls-universitaet-tubingen/.

Selecția pentru aceste două burse are loc la nivel central, iar termenul limită de aplicație este 10 noiembrie 2020, ora 14:00.   

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I master

posted 30 Oct 2020, 06:53 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 30 Oct 2020, 06:54 ]

Studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivel II găsesc atașat anunțul Facultății de Psihologie privind Nivel II precum și procedura de înscriere

Procedura de înscriere poate fi consultată pe site-ul facultății: https://fpse.unibuc.ro/ dar o găsiți și atașată. 
ATENȚIE! Înscrierile se vor face doar ONLINE, pe platforma dedicată.

[Lansare selectie mobilitati de studii Erasmus in universitati CIVIS 2020-2021]

posted 29 Oct 2020, 04:27 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 29 Oct 2020, 04:37 ]

Lansare selecție pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUSpentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898). 


Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).


Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.


Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

·  să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);

·  să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,

·  să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);

·  să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);

·  să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);

·  să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

         Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

       Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

    · Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

    ·  Membrii comisiei de selecție: Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus, Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

     ·  Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,

     ·  Membrii comisiei de contestații: Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+, Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

1.      Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,

 

2.      Motivația efectuării mobilității Erasmus (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),

 

3.      Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

 

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020. 

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției. 

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.


[PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 21.10 - 03.11.2020]

posted 21 Oct 2020, 23:16 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 22 Oct 2020, 09:04 ]

În contextul restricțiilor impuse pentru următoarele 14 zile, programul de lucru cu publicul se reduce la două ore de luni până joi, iar vineri de o oră, astfel:

luni-joi: 11:00-13:00, iar vinerea 10:00-11:00.

Pentru orice informații sau solicitări vă rugăm să vă adresați secretarului specializării:

nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro - SSL și Mastere

gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro - SPR și Doctorat

anca.hirschpek@fspub.unibuc.ro - SPE și SPF

cristina.andrei@fspub.unibuc.ro - RISE

1-10 of 463