Student FSPUB‎ > ‎

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf

2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

[Decizia Consiliului FSPUB referitoare la exmatriculare în caz de plagiat]

posted 8 Apr 2021, 02:40 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 8 Apr 2021, 02:41 ]

Penalizarea plagiatului

Consiliul FSPUB a luat hotărârea de a penaliza cu exmatricularea orice student care recurge la plagiat, în sensul definit de Comisia de etică a UB (https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/01/CODUL-DE-ETICA-SI-DEONTOLOGIE-AL-UNIVERSITATII-DIN-BUCURESTI-2020-1.pdf).

[INFORMARE: mobilități de studii ERASMUS+]

posted 6 Apr 2021, 09:36 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 6 Apr 2021, 09:36 ]


Universitatea din București a decis, în ședința de coordonare BECA din 5 aprilie 2021, validarea rezultatelor selecțiilor organizate de facultăți pentru mobilități de studii Erasmus 2021-2022 și desemnarea tuturor rezervelor rezultate la selecție drept titulari de grant ERASMUS.

Această decizie a fost luată datorită faptului că unele facultăți nu și-au ocupat locurile finanțabile alocate, luând în considerare suma alocată Universității din București pentru mobilități studenți (stagii de studii) ERASMUS pentru 2021-2022 și în scopul creșterii numărului de bursieri Erasmus. 

Finanțarea Erasmus este pentru maxim un semestru din anul academic 2021-2022, cu precizarea că finanțarea Erasmus se acordă numai bursierilor care vor efectua mobilitatea fizic în țara/universitatea gazdă, urmarea cursurilor online la universitatea gazdă nu se finanțează. 
În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

posted 1 Apr 2021, 00:09 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 6 Apr 2021, 04:42 by Secretariat FSPUB ]

În perioada 05-15 aprilie 2021 se depun prin transmitere pe mailul secretarului specializării (adresele de mail pot fi găsite la finalul mesajului) cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante.

Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate face online prin transfer bancar/ordin de plată), detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restante și binențeles numele studentului pentru care este efectuată plata").


În perioada 05-15.04.2021 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) studenții din an III licență și cei din an II master, și reînmatriculați pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din 26.04-30.05.2021.

De asemenea, pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori, dar și pentru anul în curs) pentru sesiunea 31.05-06.06.2021. Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se plătește taxă de restanță.

Pentru examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master). Examenele se desfășoară în perioada 31.05-06.06.2021.

2) Studenții din anii II - studii de licență care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2019-2020) - pentru sesiunea 31.05–27.06.2021. Restul restanțelor rămase se vor da în sesiunea din toamnă.

3) studenții aflați în semestru suplimentar.Studenții din an I studii de licență și master nu dau restanțe/măriri acum, ci în sesiunea din toamnă.Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE și SPF - secretariat@fspub.unibuc.ro
SSL și MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

[Achitare taxă de studii]

posted 29 Mar 2021, 05:19 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 29 Mar 2021, 05:35 ]

Stimați studenți,

 

Vă reamintim că taxa de studii trebuie achitată integral până cel tarziu 31.03.2021

În cazul în care din motive excepționale nu o puteți achita integral  până la data menționată, puteți solicita printr-o cerere adresată domnului decan, eșalonarea sumei.

În urma analizării solicitării dumneavoastră, decanul facultății poate aproba această eșalonare, urmând ca dumneavoastră să achitați suma integrală, pâna cel tarziu la data de  20.04.2021.


Cererile și chitanțele trebuie trimise către Eugenia Foarfecă, administrator șef : eugenia.foarfeca@fspub.unibuc.ro.[Rezultate contestații - selecție mobilități de studii Erasmus+]

posted 24 Mar 2021, 02:55 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 24 Mar 2021, 12:03 ]


În data de 22.03.2021 au fost depuse două contestații la notele primite, de către studentele Dragomir Andreea și Oprea Gabriela Cristina.


Comisia de soluționare a contestațiilor, alcatuită din prof. univ. Cristian Preda, decan; lect. univ. Alexandra Iancu, prodecan; asist. univ. Irina Matei, coordonator Erasmus FSPUB, a analizat documentele aflate în dosarele de concurs ale celor două studente și a decis menținerea notelor acordate de către membrii comisiei de concurs.


În consecință, rezultatele preliminare râmân rezultate finale.

[Lansare program de internship în cadrul proiectului INTERACT+]

posted 24 Mar 2021, 01:38 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 24 Mar 2021, 01:38 ]

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) România recrutează o echipă de stagiari formată din 30 de persoane care va fi implicată în derularea proiectului INTERACT+

Despre proiectul INTERACT+

Proiectul INTERACT+ – Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România își propune să sprijine integrarea socio-economică și culturală a migranților în societatea românească prin furnizarea de informații și servicii către grupul țintă, precum și prin încurajarea dialogului, consolidarea colaborării și implicării active a tuturor entităților cu atribuții în domeniul integrării migranților. 

Calendarul concursului de selecție

·       29 martie – 10 aprilie 2021: trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție la adresa bucharestapplication@iom.int având drept subiect “Internship – INTERACT+”;

·       14 aprilie 2021: comunicarea rezultatelor selecției dosarelor. Fiecare candidat va fi contactat individual;

·       22-23 aprilie 2021: proba interviului. Ora interviului și platforma de desfășurare a acestuia urmează a fi stabilite și comunicate în timp util;

·       26 aprilie 2021: rezultatele finale. 


[Rezultate selecție mobilități de studii Erasmus+]

posted 20 Mar 2021, 01:06 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 20 Mar 2021, 01:07 ]

Rezultatele selecției pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2021/2022. 

A se vedea documentul atașat. 

[Competitie Erasmus+]

posted 28 Feb 2021, 23:48 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 1 Mar 2021, 04:17 ]

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2021

Număr de mobilităţi finanţate: 40

Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel:

 • 520 euro/lună pentru destinaţiile: AustriaBelgiaFinlandaFranţaGermania, ItaliaOlandaPortugaliaSpania, Suedia
 • 470 euro/lună pentru destinaţiile: BulgariaCehia, LituaniaMacedonia de NordPoloniaSlovacia, Slovenia, Turcia

Anul în care se poate desfăşura semestrul de mobilitate Erasmus: 2021-2022.

Proceduri

Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la Biroul Erasmus+al UB şi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs

1. Formular de înscriere 

Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.

2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta site-ul universității gazdă). Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni.

3. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu.

4. Certificat lingvistic; dacă limba stagiului este limba de studii a programului urmat de candidat la FSPUB (i.e. engleză/franceză), acest certificat nu este necesar; studentul poate proba cunoaşterea limbii străine şi prin alte metode (absolvirea unui liceu cu profil lingvistic, nota de la proba de bacalaureat în limbă străină, etc.).

Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 1 martie-15 martie 2021, conform calendarului concursului.

Criterii minimale de selecţie

 • calitate de student / masterand / doctorand al facultății la cursuri regulate/la zi, la selecţie şi pe durata stagiului;
 • absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2020-2021);
 • dosar complet depus în termen;
 • să aibă cunoştinţele lingvistice necesare. 

Atenție! Beneficiarii de burse Erasmus într-un ciclu de studii (licenţă, master) se pot înscrie la concurs pentru efectuarea mobilităţii într-un ciclu superior (master, doctorat), cu condiţia de a fi studenţi FSPUB la momentul începerii mobilităţii. 

Citeşte mai multe despre condiţiile de eligibilitate.

Punctajul se acordă după cum urmează: 

 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin interviu și corelare cu Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar; 
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar; Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte, Nivel A2 - 4 puncte, Nivel A1 - 2 punct, Cunoștințe foarte reduse - 1 punct;
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre).

Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare

În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară.

Calendar

1 martie - 15 martie (ora 10:00)

Înscriere online

Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 1 martie-15 martie 2021, conform calendarului concursului.

20 martie 2021

Afișarea rezultatelor

22-23 martie 2021

Contestaţii

24 martie 2021

Afişarea rezultatelor finale

Precizări 

 • Studenții din anul I în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la Biroul Erasmus+al UB a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru 
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la Biroul Erasmus+al UB a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+al UB
 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic (minim 90 de zile de la prezentarea la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor, conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim un semestru academic
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fiziceîn țara gazdă(cu deplasare în țara gazdă).În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii)


COMISIA DE CONCURS

Conf.univ.dr. Cătălin AVRAMESCU, președinte

Prof.univ.dr. Radu CARP, membru

Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, membru

 

[Apply to be an International Delegate at a Prestigious Foreign Affairs Conference]

posted 23 Feb 2021, 09:30 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 23 Feb 2021, 09:32 ]


U.S. Naval Academy Virtual Foreign Affairs Conference
Deadline to Apply: Monday, March 1st

Debate foreign affairs and represent your country at one of the premier student foreign affairs conferences in the country! The 61st Annual Naval Academy Foreign Affairs Conference (NAFAC) allows students to virtually engage with future civil and military leaders at the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland. This year’s conference will take place from April 6th-8th and explore the topic, “Global Resilience after the Pandemic.” You will hear from expert speakers and panelists, engage in discussion sessions and pursue a simulation of a future pandemic. Past speakers at NAFAC have included National Security Adviser Jake Sullivan, Secretary of Defense Robert Gates, U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Power and President Bill Clinton. As this is a highly selective program, you will need to submit an application. We will notify selected participants in early March.

Application Deadline: Monday, March 1st
Conference Dates and Times: Tuesday, April 6th - Thursday, April 8th from 10:00 AM - 1:00 PM


[Înscrieri proiect „De la student la antreprenor”]

posted 11 Feb 2021, 01:00 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 11 Feb 2021, 01:00 ]

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI în parteneriat cu EURO BEST TEAM S.R.L. lansează înscrierile în cadrul proiectului „De la Student la Antreprenor” – POCU 626/6/13/132525

Q: Ce ne propunem?

A:Dezvoltarea abilităților profesionale, antreprenoriale și angajarea în domeniul de pregătire academică.. 

Q: Ce oferim studenților?

A:

a)     oportunitatea dea urma stagii de practică/internship și de a-și găsi un loc de muncă la angajatori de top din România.

b)    dezvoltarea competențelor antreprenoriale

c)    formarea de competențe profesionale, prin participarea la cursuri de TIC, Branding și comunicare sau management de proiect.

 

♣ PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ!!!

Q: Cine poate participa?

A:Se pot înscrie atât studenți de la ciclul de licență, cât și de la master 

Atenție! Nu sunt eligibile persoanele care au domiciliul în regiunea București-Ilfov!

Q: Cum te poți înscrie?

A:Click aici pentru înscriere rapidă: https://www.eurobestteam.ro/descriere-proiect-de-la-student-la-antreprenor/. Termenul limită este 25 februarie 2021.

Locurile sunt limitate și vor fi ocupate în ordinea înscrierii.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la silvia.branea@fjsc.ro

1-10 of 474