Student FSPUB‎ > ‎

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf

2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

[Proiect POCU "De la student la antreprenor"]

posted 14 Oct 2021, 04:35 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 14 Oct 2021, 04:38 ]

[Regulament FSPUB privind prevenirea și sancționarea plagiatului]

posted 10 Oct 2021, 23:25 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 10 Oct 2021, 23:25 ]

Regulament FSPUB privind prevenirea și sancționarea plagiatului

Supus dezbaterii și votului în Consiliul FSPUB din 8 octombrie 2021


[CERERE ALEGERE TEMĂ LICENȚĂ ȘI DIZERTAȚIE]

posted 8 Oct 2021, 11:49 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 8 Oct 2021, 11:50 ]

Studenții din anul al III-lea de la programele de studii universitare de licență (2021-2022) și studenții din anul al II-lea de la programele de studii universitare de master (2021-2022) sunt rugați să aducă la secretariat în programul cu publicul (sau să transmită pe mail) până cel târziu în data de 15 noiembrie 2021, cererea pentru alegerea temei de licență sau de dizertație cu avizul profesorului coordonator.

Formularele se găsesc atașate.

[Evenimente de informare - programe de burse DAAD] Burse de master, cercetare de scurtă și lungă durată, cursuri universitare de vară

posted 8 Oct 2021, 07:21 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 8 Oct 2021, 07:23 ]

Centrul de informare DAAD din București vă invită la o serie de evenimente de informare cu privire la programele de burse DAAD: burse de master, cercetare de scurtă și lungă durată, precum și cursuri universitare de vară, în limbile română, engleză și germană.  De asemenea, se vor organiza ore de consultare online cu privire la procesul de aplicare pentru toate programele de burse. 


Evenimentele vor avea loc prin intermediul platformei Zoom, în perioada 11.10. - 09.11.2021


Prezentări în limba română:

DAAD scholarships for Graduate students - Master 11.Okt..2021 12:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsceGpqjMvG91yyaghui95XCJKhpRmD26f.


DAAD scholarships for Graduate students - Master 11.Okt..2021 06:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcOiopjMrG9ArX-8f9sxezVAANDHZm73B.

DAAD scholarships for researchers and PhD students 13.Okt..2021 12:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqf-6rqjwiG9UL9R79p_n5aUCYNDjO3CxK.
 

DAAD scholarships for researchers and PhD students 13.Okt..2021 06:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsd--tqTguH9fqBt-zPiDrURmg7ejzte8v.

DAAD scholarship for University Summer Courses 18.Okt..2021 06:00 PM Bukarest.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkc-6ppzwtGNfuW2tvMKV0JpAAGnTIyDHx.


Prezentări în limba engleză:

DAAD scholarships for Graduate students - Master 14.Okt..2021 12:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lf-upqzIqGdX5SowDmGWxG5l3FTN7krEB.

DAAD scholarships for researchers and PhD students Oct 14, 2021 06:00 PM Bukarest.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIld-upqjMqG9Yy_NW3XqpFlp9E5NTPcUjP.

Prezentare în limba germană:

DAAD-Stipendium für Hochschulsommerkurse 18.Okt..2021 12:00 PM Bukarest.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qcu2qpj4qGdC7q5-F7t-MZpUWe-_iNWbU.


Ore de consultare online (limbile română, engleză, germană):

Consultare Online Burse DAAD 19.Okt..2021 12:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApcumrrzooGN2vX5l_p-PpfU0FOuHbeUCe.

Consultare Online Burse DAAD 26.Okt..2021 12:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIvc-qhrTorE9AN3WD8yBSc5m36hcNzIwaM.

Consultare Online Burse DAAD 02.Nov..2021 12:00 PM Bukarest;
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvd-2spjkjH9IQxOeZeUBkdChztW7kpTUl.

Consultare Online Burse DAAD 09.Nov..2021 12:00 PM Bukarest.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrcuygrj0oG9JAIia8sds2fwH2NMlAXKMm.


[Apel la candidaturi] Atelierele de scriere academică în istoria comunismului

posted 8 Oct 2021, 07:12 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 8 Oct 2021, 07:13 ]

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunță organizarea unui curs pilot de scriere academică în istoria comunismului, în perioada 22 octombrie – 26 noiembrie 2021 (câte o sesiune de două ore pe săptămână). Cursul se va desfăşura online şi se adresează studenților de nivel licență (anii II și III) și nivel master.

Sesiunile vor fi susținute de cercetători și cercetătoare cu experiență în abordări interdisciplinare și vor acoperi, printre altele, următoarele teme: principii de etică în cercetare, realizarea planului de lucru, metode de adunare și procesare a informației, administrarea dovezilor în științele sociale, metode de analiză, construirea unui text analitic, construirea unei biografii.

Studenții interesați sunt rugați să trimită o propunere de subiect de cercetare care să aibă legătură cu domeniul de activitate al IICCMER, nu mai lungă de 2500 de semne (cuprinzând un argument pentru care subiectul e important și relevant, scopul cercetării, obiective și posibile surse), însoțită de o scrisoare de intenție de aproximativ 2000 de semne și un scurt CV, pe adresa dalia.bathory@iiccmer.ro și office@iiccmer.ro până la data de 15 octombrie. Numărul disponibil de locuri este de 10. Persoanele selectate vor fi notificate individual pe e-mail la data de 19 octombrie.

Contact: Dalia Bathory, dalia.bathory@iiccmer.ro

[22nd-26th November, 2021, Rome, Italy] CfA: EU-BALKAN YOUTH FORUM “WHAT IS EUROPE?”

posted 8 Oct 2021, 01:03 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 8 Oct 2021, 01:04 ]

The Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation is going to host the EU-Balkan Youth Forum on 22-26 November 2021 in Rome. The Forum is to gather students from all over Europe to talk about the common challenges of the future of Europe and Balkans' full EU membership. Italian Foreign Minister Luigi Di Maio will attend the final session in order to report the results to the Conference on the Future of Europe.


The agenda and application form are available at www.eubalkanforum.org.

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I master

posted 30 Sept 2021, 04:13 by Secretariat FSPUB   [ updated 30 Sept 2021, 04:16 ]

Studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivel II găsesc atașat anunțul Facultății de Psihologie privind Nivel II precum și procedura de înscriere.
Procedura de înscriere poate fi consultată pe site-ul acultății: https://fpse.unibuc.ro/ dar o găsiți și atașată.
ATENȚIE! Înscrierile se vor face doar ONLINE, pe platforma dedicată.

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I licență

posted 30 Sept 2021, 04:09 by Secretariat FSPUB   [ updated 30 Sept 2021, 04:09 ]

Studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivel I - modul psihopedagogic găsesc atașat anunțurile Facultății de Psihologie șiprocedura de înscriere.
Pr
ocedura de înscriere poate fi consultată pe site-ul facultății: https://fpse.unibuc.ro/ dar o găsiți și atașat.
ATENȚIE! Înscrierile se vor face doar ONLINE, pe platforma dedicată.

[Mobilități de studiu în cadrul proiectului SEE cu numărul 20-MOB-0007]

posted 28 Sept 2021, 08:50 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 28 Sept 2021, 08:51 ]

Sunt disponibile 10 mobilități de studiu la universitatea parteneră din proiect, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, pe perioada semestrului al II-lea al anului academic 2021 – 2022.

 

Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioadă de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic (dar nu mai mult de 6 luni). Grantul pentru subzistență este de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro.


https://unibuc.ro/international/mobilitati-studenti/mobilitati-see/


Contact:


Beatrice Crăciun: beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro
Corina Doboș: corina.dobos@istorie.unibuc.ro


[RECLASIFICAREA LOCURILOR LA BUGET PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022]

posted 18 Sept 2021, 07:32 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 21 Sept 2021, 00:47 by Secretariat FSPUB ]

1. Identificarea cifrei de şcolarizare pentru locurile finanţate de la bugetul de stat.
2. Stabilirea locurilor pentru cazuri sociale SOCIALE (15% din nr. locurilor bugetate)
3. Criterii de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget:
· integralist
· punctajul în ordine descrescătoare, obţinut prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ (cu excepția disciplinelor facultative), astfel încât pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte.
· Dacă vor rămâne locuri libere, vor fi luaţi în calcul şi studenţii restanţieri, în funcţie de numărul de restanţe şi de media anului anterior.

- Studenții care se încadrează în categoria CAZURI SOCIALE (venitul net lunar pe membru de familie să nu depăşească cuantumul venitului minim net pe economie lei) pot depune la secretarul de an cererea PENTRU RECLASIFICARE (obținerea unui loc la buget) însoțită de actele doveditoare privind veniturile pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST în perioada: 23– 27 septembrie 2021, în programul de lucru cu publicul.


PENTRU ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA CAZURILOR SOCIALE VOR FI AVUŢI ÎN VEDERE STUDENŢII AFLAŢI ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:


1. Studenţii orfani de ambii părinţi;
2. Studenţii aflaţi în plasament familial;
3. Studenţii care solicită reclasificarea pe motive sociale – cazuri medicale;
4. Studenţii ale căror familii au realizat în ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului (iunie, iulie, august 2020) un venit net mediu pe membru de familie inferior salariului minim net pe economie.


STUDENŢI ORFANI AMBII PĂRINŢI
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor
5. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

 

STUDENŢI AFLAŢI ÎN PLASAMENT FAMILIAL
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Documente justificative privind situaţia în care se află:
· adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
· copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial
5. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

 

STUDENŢI CARE SOLICITĂ RECLASIFICAREA PE MOTIVE SOCIALE - CAZURI MEDICALE
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale (caz medical)
2. Copie CI
3. Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de Cabinetul medical UB. În cetificatul medical se va menţiona obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specifice la art.13.2, punctul 2 din Regulamentul privind acordarea burselor.

 

STUDENŢI ALE CĂROR FAMILII AU UN VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE INFERIOR SALARIULUI DE BAZĂ MINIM
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
În cazul în care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie, studentul va prezenta o anchetă socială efectuată de primăria localităţii în care domiciliază
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale CI (dacă e cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
5. Adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
6. Declaraţie pe proprie răspundere a unuia din părinţi, data la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii
7. Talon privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii
8. Copii de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte
9. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă /cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi pentru fraţii acestuia
10. documente justificative privind veniturile realizate de către student şi membrii familiei acestora:
· Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iunie, iulie august)
· Adeverinţă de şomaj
· Adeverinţă de venit pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august)
· Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatarea proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc.
· Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)
11. Declaraţie pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul
12. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

1-10 of 503