Studentii bursieri (români și străini) care nu au adus extrasul de cont își pot ridica bursa în numerar de la sediul FSPUB din strada Spirul Haret, nr. 8, în ziua de luni 28.11.2016, în intervalul orar 7:00-12:00 (de la dna. administrator Marinca)

[BURSE STUDENŢI ROMÂNI ŞI STRĂINI; DECONTĂRI ABONAMENTE]

posted 23 Feb 2017, 00:21 by Secretariat FSPUB

Plata burselor pentru studenţii români şi străini, precum şi decontare abonament are loc la sediul facultăţii din str. Spiru Haret nr.8 la doamna administrator Marinca:

- marţi, 28.02.2017, orele 7,30-10,30
- miercuri 01.03.2017, orele 7,30-10,30

[REZULTATE LICENTA PROBA 2]

posted 8 Feb 2017, 06:29 by Secretariat FSPUB

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                       

Facultatea de Ştiinţe Politice                 

ŞTIINŢE POLITICE

LICENŢĂ PROBA 2

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

REZULTATE  

Nr.

crt.

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele absolventului

Nota/Media

 

PROMOȚIA 2016

 

1.

MEDINŢU S. ALEXANDRA

9,50


STUDII DE SECURITATE

LICENŢĂ PROBA 2

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

REZULTATE 

Nr.

crt.

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele absolventului

Nota/Media

 

PROMOȚIA 2016

 

1.

PIAŢĂ S. ANDA

8,75

[ REZULTATE PROBA 2 LICENTA]

posted 8 Feb 2017, 06:05 by Secretariat FSPUB   [ updated 8 Feb 2017, 06:06 ]

Rezultate proba 2 licenta

[ REZULTATE FINALE PROBA 1 LICENȚĂ FEBRUARIE 2017 ]

posted 7 Feb 2017, 01:27 by Secretariat FSPUB   [ updated 7 Feb 2017, 04:31 ]

Rezultate finale proba 1  examen licență sesiunea februarie 2017.

Stiinte Politice:
Medintu S. Alexandra - 9,25


Stiinte Politice in limba engleza:
Bunea C. Marian-Radu - 8,00
Ciocirlan L. Adriana-Madalina - 6,00
Phillips R. Andreea - 8,50
Tofoleanu V. Geanina-Genoveva-Aurelia - 9,00


Studii de securitate:
Piata S. Anda - 8,00

Eventualele contestații se pot depune în data de 07.02.2017 în programul cu publicul al secretariatului, rezultatele în urma contestatiilor se vor afisa pe data de 07.02.2017 ora 16:00.

Proba orală (susținere lucrare licență): 8 februarie 2017 ora 8:30 la sediul din Spiru Haret nr. 8

[PLATA BURSEI]

posted 1 Feb 2017, 03:44 by Secretariat FSPUB

Următorii studenţi îşi pot ridica bursa în numerar de la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr.8, în ziua de joi 02.02.2017, în intervalul orar 7,00-13,00, de la dna administrator Marinca:
Curca Alexandra Oana
Dima Dan Anton
Dorneanu Loredana Denisa
Filip Andreea Georgiana
Lazar Ionela
Mazarianu Oana Simona
Pârvu Mihaela Mădălina

[CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII, SESIUNEA FEBRUARIE 2017]

posted 26 Jan 2017, 05:20 by Secretariat FSPUB

1-3 februarie 2017 - înscrieri

6 februarie 2017 - proba scrisă

8 februarie 2017 - susţinere lucrare de licenţă şi susţinere lucrare de disertaţie ( oral)

[PROPUNERI EXMATRICULARI PENTRU NEPLATA TAXEI LICENTA, MASTER, DOCTORAT]

posted 19 Jan 2017, 05:31 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Jan 2017, 05:31 ]PROPUNERI EXMATRICULARE LICENŢĂ, MASTER ŞI DOCTORAT

Lista actualizată cu studenţii de la studii universitare de licenţă, master şi doctorat (anul universitar 2016-2017) propuşi pentru exmatriculare conform prevederilor cap. VI.2, art.53(4) din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor o puteţi consulta mai jos. Studenţii aflaţi în această situaţie mai pot achita si aduce taxa de studii până cel mai târziu vineri 20.01.2015, orele 13,00. Studenţii care nu şi-au achitat taxa de studii nu pot participa la sesiunea de examene.

[02.02.2017 SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT] Actors and Processes of Foreign Policy Decision-Making. Romania during a Decade of Transformations (2001-2014) drd. Budău Valentin-Gabriel

posted 9 Jan 2017, 05:25 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jan 2017, 05:27 ]


UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

      FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

În ziua de 02 februarie 2017, ora 17,00, în  Sala Negulescu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, sediul din str. Spiru Haret nr.8,

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

” ACTORS AND PROCESSES OF FOREIGN POLICY DECISION-MAKING. ROMANIA DURING A DECADE OF TRANSFORMATIONS (2001-2014)”,

 

de către

BUDĂU G. VALENTIN-GABRIEL

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:                     

Prof. univ. dr. Ioan Stanomir – Universitatea din Bucureşti

 Conducător de doctorat:            

 Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti

 Referenţi oficiali:

  Prof. univ. dr. Adrian Ivan – Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca                 

  Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan – Universitatea din Bucureşti                 

 C.ş.II dr. Şerban Cioculescu – Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

                                                                                       

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii

 

D.M./09.01.2017

 

[01.02.2017 SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT] Relaţiile diplomatice româno-ucrainene în perioada anilor 1917-1923 drd. Bernevek Tetiana (Toma)

posted 21 Dec 2016, 23:19 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jan 2017, 22:26 ]


UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

                                   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

În ziua de 01 februarie 2017, ora 14,00, în  Sala de Consiliu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, sediul din str. Negru Vodă nr.3,

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

” RELAŢIILE DIPLOMATICE ROMÂNO-UCRAINENE ÎN PERIOADA ANILOR 1917-1923’’

 

de către

BERNEVEK A. TETIANA (CĂS. TOMA)

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:                     

Prof. univ. dr. Ioan Stanomir – Universitatea din Bucureşti

 Conducător de doctorat:            

 Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti

 Referenţi oficiali:

 Prof. univ. dr. Stelian Tănase – Universitatea din Bucureşti

 Prof. univ. dr. Sorin Radu – Universitatea ’’Lucian Blaga’’ Sibiu                 

Conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru – Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de

                                        Ştiinţe, Republica Moldova

                                                                                       

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii

 

D.M./22.12.2016

[PROPUNERI EXMATRICULARE LICENȚĂ, MASTER ȘI DOCTORAT]

posted 20 Dec 2016, 22:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 20 Dec 2016, 22:49 ]

Lista studenţilor de la studii universitare de licenţă, master și doctorat (anul univetrsitar 2016-2017) propuşi pentru exmatriculare conform prevederilor cap. VI.2, art. 53(1) din regulamentul de activitate profesională a studenţilor o puteti consulta mai jos.

Lista studenţilor propuşi pentru scoaterea din evidenţă (anul univetrsitar 2016-2017) conform prevederilor cap. VI.2, art. 53(2) din regulamentul de activitate profesională a studenţilor o puteti consulta mai jos.

1-10 of 285