Student FSPUB‎ > ‎

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf

2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

[SUSȚINERE EXAMENE DISERTAȚIE- IUNIE 2020]

posted 21 Jun 2020, 11:45 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 Jun 2020, 03:27 ]

În vederea susținerii examenelor de disertație au fost create următoarele link-uri:
- pentru MRI: meet.google.com/cvn-pqeh-byz
- pentru MSE:https://meet.google.com/cmp-fpzo-mss
- pentru MPE: https://webinaire.ehess.fr/b/bra-mg3-vgx
- pentru MPES: meet.google.com/axt-fqob-qsv
- pentru MCP: meet.google.com/iuo-idxy-igk
- pentru MIPA: meet.google.com/yht-eqyo-odc

Atașat găsiți repartizarea pe zile și ore în cadrul fiecărei specializări în parte.
Mult succes

[SUSȚINERE EXAMENE LICENȚĂ - IUNIE 2020]

posted 19 Jun 2020, 00:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 21 Jun 2020, 11:47 ]

În vederea susținerii examenelor de licență au fost create următoarele link-uri:
- pentru SPR:
https://meet.google.com/wgo-jchw-vuo - 22.06.2020
meet.google.com/nrc-zdqx-grq - 23.06.2020
meet.google.com/kmi-msmw-oys - 24.06.2020
- pentru SPE: meet.google.com/evc-zosb-jht
- pentru SPF: meet.google.com/czu-prbr-ymm
- pentru SSL: https://meet.google.com/wxi-trxg-dbr
- pentru RISE:
meet.google.com/uwi-jogg-faa - 22.06.2020
meet.google.com/xpf-rnrr-uhu - 23.062020
Atașat găsiți repartizarea pe zile și ore în cadrul fiecărei specializări în parte.
Mult succes

[DECONTARE ABONAMENTE STB]

posted 17 Jun 2020, 21:59 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Jun 2020, 21:59 ]

Decontarea abonamentelor STB  se va face la sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59 , (Corp B), după următorul program:


Luni 22.06.2020 în intervalul orar 09:00-12:00

Marti 23.06.2020 în intervalul orar 09:00-12:00

Miercuri 24.06.2020 în intervalul orar 09:00-12:00


OBLIGATORIU: BON FISCAL CU STAMPILĂ STB REDUS 50 % + COPIE CARD STB

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI - REGULI PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR]

posted 9 Jun 2020, 08:10 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jun 2020, 08:10 ]

FSPUB
Susținerea lucrărilor de licență și de disertație în perioada 22-26 iunie 2020


1. Ca urmare a consultării studenților din anii terminali cu privire la modalitatea susținerii lucrărilor de licență și de disertație, am constatat că există o majoritate semnificativă care dorește soluția online. Aceasta va fi, de aceea, regula atât pentru anul al treilea, cât și pentru al cincilea.

2. La înscriere, efectuată în perioada 15-18 iunie, studenții vor declara că sunt de acord ca prezentarea lucrării și discuția online cu membrii comisiei să fie înregistrate, conform reglementărilor în vigoare ale Ministerului Educației.

3. Susținerile vor fi făcute cu ajutorul https://gsuite.google.com/products/meet/

4. Studenții care, din motive de ordin strict tehnic, nu pot susține online vor avea – cu titlu de excepție – posibilitatea unei prezentări față-n față, la sediul din Calea Plevnei nr. 59. La înscriere, acești studenți trebuie să declare pe proprie răspundere că nu au acces la mijloace online. Susținerile față-n față vor respecta cu sfințenie normele de protecție sanitară în vigoare în perioada 22-26 iunie.

5. După încheierea înscrierilor, studenții din fiecare secție vor fi înștiințați pe site-ul FSPUB cu privire la programarea susținerilor online și față-n față. Acestea vor putea avea loc în zile diferite.

6. Conform reglementării de la nivelul UB, președinții și secretarii comisiilor de susținere vor lucra de la sediul facultății. Ceilalți membri ai comisiilor au libertatea de a participa la lucrări online sau în localul din Calea Plevnei 59.

7. Pentru cazurile de forță majoră, care i-ar putea împiedica – din motive tehnice sau logistice – pe studenți să susțină în bune condiții lucrările în ziua și la ora programate vom organiza o sesiune specială în după-amiaza zilei de 24 iunie (pentru licență) și a zilei de 26 iunie (pentru master).

[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

posted 9 Apr 2020, 03:05 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 9 Apr 2020, 03:08 ]

În perioada 21-28 aprilie 2020 se depun prin transmitere pe mailul secretariatului facultății secretariat@fspub.unibuc.ro cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante.

Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate face online prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restante și binențeles numele studentului pentru care este efectuată plata").
Pentru studenții care, din pricina îngrădirilor cauzate de starea de urgență, nu pot achita taxele pentru respectivele examene înainte de susținerea lor, plata taxelor pentru respectivele examene va fi făcută după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar curent.
În acest sens, vă rugăm să faceți precizarea clar pe cerere (undeva în josul paginii) dacă doriți să plătiți după încetarea stării de urgență.

În perioada 21-28.04.2020 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) studenții din an III licență și cei din an II master, și reînmatriculați pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din 05-30.05.2020.
De asemenea, pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori, dar și pentru anul în curs) pentru sesiunea 31.05-11.06.2020. Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se plătește taxă de restanță.
Pentru examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master). Examenele se desfășoară în perioada 31.05-11.06.2020.

2) Studenții din anii II - studii de licență care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2018-2019) - pentru sesiunea 31.05–28.06.2020. Restul restanțelor rămase se vor da în sesiunea din toamnă.

3) studenții aflați în semestru suplimentar.

Studenții din an I studii de licență și master nu dau restanțe/măriri acum, ci în sesiunea din toamnă. 

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]

posted 20 Mar 2020, 06:58 by Secretariat FSPUB   [ updated 20 Mar 2020, 06:58 ]

Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1.       Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată aici .

2.       Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.


[DECONTARE BURSE ]

posted 16 Mar 2020, 03:29 by Secretariat FSPUB   [ updated 16 Mar 2020, 03:29 ]

Decontarea burselor se va face la sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59 , Corp B, după următorul program:


Miercuri 18.03.2020 în intervalul orar 10:00-11:00

Joi 19.03.2020 în intervalul orar 10:00-11:00

Vineri 20.03.2020  în intervalul orar 10:00-11:00

[PROGRAM SECRETARIAT ÎNCEPÂND CU 16 MARTIE 2020]

posted 15 Mar 2020, 11:24 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 15 Mar 2020, 11:24 ]

Luând în seamă situația actuală, inclusiv intrarea în vigoare, începând de luni 16.03.2020, a stării de urgență, secretariatul FSPUB își va reduce contactul cu profesorii șl studenții la o jumătate de oră pe zi, între 10:30 și 11:00.
Vă rog să adresați solicitările dvs. exclusiv online. Dacă vreunul din actele de care aveți nevoie poate fi trimis în formă scanată, vă rog să indicați acest lucru în solicitarea dvs., reducând astfel la maximum contactele directe cu personalul facultății.

[PROGRAM SECRETARIAT 11 - 31 MARTIE 2020]

posted 11 Mar 2020, 05:28 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Mar 2020, 05:28 ]

Ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al Universității din București de suspendare a cursurilor față în față, în perioada 11 – 31 martie 2020 programul de lucru cu publicul al secretariatului va fi de luni până vineri în intervalul orar 11:00 – 12:00. 
Studenții sunt rugați să se adreseze secretariatului doar pentru probleme urgente și să respecte programul de lucru menționat. 
Solicitarea diverselor adeverințe/situații școlare sau alte documente necesare poate fi făcută și electronic pe adresa de mail a secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro

[DECONTARE BURSE]

posted 18 Feb 2020, 01:29 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Feb 2020, 01:29 ]

Decontarea burselor se va face la sediul FSP din Calea Plevnei, nr 59 , Corp B, după următorul program:


Miercuri 19.02.2020 în intervalul orar 8:00-13:30

Joi 20.02.2020 în intervalul orar 8:00-13:30

Vineri 21.02.2020  în intervalul orar 8:00-10:30

1-10 of 434