Student FSPUB‎ > ‎

[DECONTARE ABONAMENTE STB/RATB]

Decontarea abonamentelor STB/RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

Joi 28.03.2019 în intervalul orar 8:30-11:30
Vineri 29.03.2019  în intervalul orar 8:30-11:30


OBLIGATORIU: BON FISCAL CU STAMPILĂ / RATB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, sediul ICP, str. Spiru Haret, nr. 8

[În atenția studenților din an terminal] Dosar pentru înscriere examene finalizare studii

posted 12 Jun 2019, 02:18 by Secretariat FSPUB   [ updated 12 Jun 2019, 02:18 ]

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte: 
Cererea de înscriere 
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat; 
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere(inclusiv avizul coordonatorului); 
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii; 
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică; 
Certificatul de naştere-copie certificată conform cu originalul; 
Certificatul de căsătorie-copie certificată conform cu originalul (unde este cazul); 
Diplomă de bacalaureat -copie certificată conform cu originalul 
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Certificatul lingvistic; 
Dosar plic, nescris. 

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.

Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează acest dosar cu 
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă

[TABERE 2018-2019] Proces verbal atribuire locuri

posted 4 Jun 2019, 03:12 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Jun 2019, 03:13 ]

Atașat găsiți pocesul verbal al Comisiei de atribuire a locurilor în taberele studențeşti în anul academic 2018-2019.[TABERE 2018-2019] Lista studenților care au solicitat un loc în taberele studențești

posted 23 May 2019, 04:36 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 May 2019, 04:38 ]

Aatașat găsiți lista studenților care au solicitat un loc în taberele studențești în anul universitar 2018-2019.

[Finalizare studii pentru certificare in profesia didactica, Nivelul II]

posted 23 May 2019, 03:36 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 May 2019, 03:37 ]

Informații cu privire la finalizarea studiilor pentru certificare in profesia didactica, Nivelul II găsiți aici.

[Finalizare studii pentru certificare in profesia didactica, Nivelul I]

posted 23 May 2019, 03:30 by Secretariat FSPUB   [ updated 23 May 2019, 03:33 ]

Informații cu privire la finalizarea studiilor pentru certificare in profesia didactica, Nivelul I găsiți aici.

[Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților]

posted 22 May 2019, 00:07 by Secretariat FSPUB   [ updated 22 May 2019, 00:11 ]

Urmare deciziei conducerii universității, vă transmitem linkul către formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.
Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.
Link-ul este absolventi.unibuc.ro.

[DECONTARE BURSE]

posted 10 May 2019, 02:17 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 May 2019, 02:17 ]

Decontarea BURSELOR se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:Marți 14.05.2019 în intervalul orar 07:00-11:00
Miercuri 15.05.2019  în intervalul orar 07:00-11:00La biroul administrativ-parter, sediul ICP, str. Spiru Haret, nr. 8

[DECONTARE ABONAMENTE STB/RATB]

posted 10 May 2019, 02:14 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 May 2019, 02:14 ]

Decontarea abonamentelor STB/RATB se va face la sediul ICP din str. Spiru Haret, nr. 8, birou administrator, după următorul program:

Marți 14.05.2019 în intervalul orar 07:00-11:00
Miercuri 15.05.2019  în intervalul orar 07:00-11:00


OBLIGATORIU: BON FISCAL CU STAMPILĂ STB REDUS 50 % + COPIE CARD RATB


La biroul administrativ-parter, sediul ICP, str. Spiru Haret, nr. 8

[Tabere studențești]

posted 17 Apr 2019, 22:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Apr 2019, 22:51 ]

Pentru anul universitar 2018-2019, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 19.04 - 17.05.2019. 
Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2019 este disponibilă: aici.
Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4prin una dintre următoarele modalități:
a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro  
Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 13, al. 2).
Toate informațiile cu privire la taberele studențeşti 2019 sunt disponibile: aici

[TAXA ŞCOLARIZARE] În atenția studenților la taxă

posted 8 Apr 2019, 22:46 by Secretariat FSPUB   [ updated 8 Apr 2019, 22:46 ]

Studenții înmatriculați pe un loc cu taxă care nu au plătit taxa de studii pentru semestrul al doilea sunt rugați să se găbească. 
Termenul a fost 31 martie 2019.
Taxele de școlarizare pot fi plătite fie la casieria Universităţii din Bucureşti, Bld. M. Kogalniceanu nr. 36-46, sector 5, fie online (prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă de studii".
Chitanţa doveditoare de plata taxei va fi adusă la facultate, la domnul administrator-şef Costel Savu sau trimisă scanată pe mailul dânsului: costel.savu@fspub.unibuc.ro , urmând ca ulterior să fie adus și originalul.
Studenţii care, până la data de 24 aprilie 2019, nu fac dovada achitării taxei de şcolarizare vor fi propuşi pentru exmatriculare.

1-10 of 389