[29/09/2016 - Presusţinere teza doctorat] "Monografia relatiilor româno-ucraineene în perioada 1992-2012" (Drd.DOBROVOLSKYY V. Taras)

posted 28 Sep 2016, 02:46 by Secretariat FSPUB   [ updated 28 Sep 2016, 02:47 ]

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ
În ziua de 29 septembrie 2016, ora 13,00, în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3,
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată
” MONOGRAFIA RELAŢIILOR ROMÂNO-UCRAINENE ÎN PERIOADA 1992-2012”,
de către domnul
DOBROVOLSKYY V. TARAS sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA
Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:
PROF. UNIV. DR. GEORGETA GHEBREA – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CONF. UNIV. DR. SABIN DANIEL DRĂGULIN – UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
LECT. UNIV. DR. MARIN DRĂMNESCU - UNIVERSITATEA LUMINA