[30/09/2016 - Presusţinere teza doctorat] "Mişcarea disidentă românească din perioada 1970-1989 (Drd.ANDREI L.M. Andreea Mihaela)

posted 27 Sep 2016, 05:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Sep 2016, 05:50 ]

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ
În ziua de 30 septembrie 2016, ora 12:00 in Sala de Consiliu la Institutul Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3,
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată
” MIŞCAREA DISIDENTĂ ROMÂNEASCĂ DIN PERIOADA 1970-1989’’
de către doamna
ANDREI L.M. ANDREEA-MIHAELA sub îndrumarea conducătorului de doctorat
Prof. Univ dr. STELIAN TĂNASE
Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:
Prof. Univ dr  LAURENŢIU VLAD – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Conf Univ. dr. DAN PAVEL – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Conf Univ. dr  DANIEL ŞANDRU – UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IAŞI