[ANINȚ sustinere publica IANCU MIHAI STEFAN]

posted 20 Feb 2016, 03:30 by Secretariat FSPUB

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

                                   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

În ziua de 03 martie 2016, ora 10,00 în  Sala Negulescu,

la sediul din str. Spiru Haret nr.8,

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

 

” ÎNTRE PROHIBIŢIA ŞI LEGALIZAREA DROGURILOR: LIMITELE ABORDĂRII EMPIRICE A POLITICILOR PRIVIND REGLEMENTAREA SUBSTANŢELOR PSIHOACTIVE”,

 

de către domnul

IANCU I. MIHAI-ŞTEFAN în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE.

Comisia are următoarea componenţă

Preşedinte:Prof. univ. dr. Radu Carp

                  Conducător ştiinţific:              Prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea

                                                                                                                                                                               

                    Membri:                                  Prof. univ. dr. Laurenţiu-Dan Anghel

                                                                     Conf.univ. dr. Mircea Alexiu

                  Prof.univ.dr. Daniel Barbu                          

 

         Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Ştiinte Politice

Ċ
Secretariat FSPUB,
20 Feb 2016, 03:30
Comments