[ ANUNȚ CONFIRMARE LOC DOCTORAT 2015]

posted 23 Sep 2015, 05:59 by Secretariat FSPUB

CONFIRMAREA LOCULUI:

24 septembrie, orele: 10.00-15.00, la secretariatul facultății, sediul din str. Negru Vodă, nr. 3, Sector 3

 

Candidaţii admişi pe locurile finanțate de la BUGET (cu bursa şi fără bursă) au obligaţia de a complete fişa de confirmare (formularul se ridică de la secretariat) și de a prezenta următoarele documente în original, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere:

-       diploma de bacalaureat

-       diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă /supliment la diplomă

-       diploma de master şi foaia matricolă /supliment la diplomă. Absolvenții de master din promoția 2015 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.

 

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ

Taxa de școlarizare aferentă anului I (2015-2016) este de 4000 de lei. Candidații au obligaţia de a completa fişa de confirmare (formularul se ridică de la secretariat) și de a prezenta chitanța de achitare a sumei de 1000 de lei, sumă ce reprezintă 1/4 din taxa de școlarizare aferentă anului I, urmând ca diferența de 1000 de lei din taxa de școlarizare pentru semestrul I să fie achitată la înscrierea în anul I de studii. Restul taxei de școlarizare, de 2000 de lei, se va achita la începutul semestrului II de studii.

Taxa de școlarizare se achită la casieria Universității din București.

 

Candidaţii RESPINȘI își pot retrage dosarele în zilele de 24 septembrie, orele: 10.00-15.00, 28, și 29 septembrie, 12.00-14.00 la secretariatul facultății, sediul din str. Negru Vodă, nr. 3, Sector 3

Comments