[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ 2015-2016 ȘI ANUL II MASTER 2015-2016 PENTRU PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII CU 1 SEMESTRU SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017]

posted 26 Sep 2016, 23:06 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Sep 2016, 04:09 ]
CERERILE PENTRUACORDAREA SEMESTRULUI SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017, SE DEPUN LA SECRETARIAT, PÂNĂ CEL MAI TÂRZIU JOI 29 SEPTEMBRIE 2016 ORELE 14.

Pot depune cereri studenții care îndeplinesc condițiile Art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: „Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ pentru forma de învățământ respectivă, nu si-a finalizat în totalitate obligaţiile scolare si are un număr de cel mult 5 restanţe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1 - 2 semestre, în condiţiile art. 222 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (cu taxă) si ale hotărârilor Consiliului facultăţii”.

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERE VOR FI EXMATRICULAȚI.