[ANUNT PRESUSTINERE TEZA DOCTORAND BUDĂU G. VALENTIN-GABRIEL ]

posted 23 Sep 2016, 03:08 by Secretariat FSPUB   [ updated 26 Sep 2016, 04:57 ]
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ


În ziua de 28 septembrie 2016, ora 1000, în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3, va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată ” ACTORS AND PROCESSES OF FOREIGN POLICY DECISION-MAKING. ROMANIA DURING A DECADE OF TRANSFORMATIONS (2001-2014)”, de către domnul

BUDĂU G. VALENTIN-GABRIEL 

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP

Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:
PROF. UNIV. DR. GEORGETA GHEBREA – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

TEZA POATE FI CONSULTATA LA BIBLIOTECA FACULTATII DE STIINTE POLITICE