ANUNT PRESUSTINERE TEZA DOCTORAT ION COSMOVICI

posted 6 Jul 2016, 04:40 by Secretariat FSPUB

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

                                   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

 
În ziua de 11 iulie 2016, ora 1100, în  Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3,

va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

 

” FUNCŢIA EPISTEMOLOGICĂ A METAFORELOR LUI ZYGMUNT BAUMAN ÎN ANALIZA SOCIO-POLITICĂ A GLOBALIZĂRII ”,

 

 

de către domnul

COSMOVICI E.A. ION sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GEORGETA GHEBREA

Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:

-          PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

-          PROF. UNIV. DR. RADU CARP – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

   -     CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN  – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Comments