[ANUNȚ RECLASIFICARE 2015-2016]

posted 28 Sep 2015, 04:30 by Secretariat FSPUB

În vederea finalizării procesului de reclasificare a studenților pe locurile finanțate prin granturi de studii (BUGET) pentru anul universitar 2015 - 2016, situația școlară a studenților facultății este postată în centralizatorul on-line (sheet-ul „Centralizator note” și sheet-ul „Reclasificare”) și afișată la avizierul secretariatului facultății.

 

Studenții au OBLIGAȚIA să consulte listele afișate și să semnaleze secretarului de an eventualele neconcordanțe.

 

Studenții care se încadrează în categoria „cazuri sociale” (care îndeplinesc condițiile pentru acordarea burselor sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor) și care doresc să fie reclasificați pe unul din locurile alocate pentru „cazurile sociale” (nu mai mult de 15% dint totalul locurilor finanțate prin granturi de studii), pot depune la secretariat, până la data de 01.10.2015, cereri însoțite de acte doveditoare privind veniturile.

28.09.2015

ĉ
Secretariat FSPUB,
28 Sep 2015, 04:30
Comments