[RECLASIFICAREA STUDENȚILOR DIN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 PE LOCURILE FINANȚATE DE LA BUGET ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 – 2017 CAZURI SOCIALE]

posted 26 Sep 2016, 23:04 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Sep 2016, 04:11 ]
În vederea finalizării reclasificării pentru anul universitar 2016-2017, studenții care se încadrează în categoria „cazuri sociale” vor depune la Secretariat, în perioada 27.09.2016 – 28.09.2016, cereri însoțite de acte doveditoare privind situația socială:

a) Studenții orfani de ambii părinți (vor aduce originalele și copii după certificatele de deces);

b) Studenții proveniți de la casele de copii sau din plasament familial (vor aduce acte doveditoare);

c) Studenții cu situații sociale dificile (venitul mediu lunar pe membru de familie mai mic decît salariul minim pe economie,1250 lei brut), dosarul va conține (pentru ei, părinți sau alți membri ai familiei):

  1. adeverințe de venituri (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de șomaj, etc.) pe lunile iunie, iulie, august 2016; 
  2. adeverință fiscală pentru cei care realizează venituri din alte surse decât cele de la punctul 1; 
  3. adeverință de venituri agricole (pentru cei din mediul rural); 
  4. declarații notariale pentru cei ce nu realizează niciun fel de venituri; 
  5. adeverințe de elevi/studenți pentru frați și/sau surori; 
  6. copii după certificatele de naștere pentru frați și /sau surori preșcolari; 

d) Studenții care suferă de bolile cronice enumerate în HG 558/1998, Anexa II, art. 8, lit.C, pentru criteriul medical (vor adduce acte doveditoare vizate de Dispensarul Medical Univeristar).

Afișarea rezultatelor 29.09.2016

Depunerea contestațiilor 29.09.2016 pana la ora 14.