[Susținere publică teză de doctorat] FUNCŢIA EPISTEMOLOGICĂ A METAFORELOR LUI ZYGMUNT BAUMAN ÎN ANALIZA SOCIO-POLITICĂ A GLOBALIZĂRII

posted 29 Jul 2016, 01:57 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Aug 2016, 22:26 by FSP UB ]
Școala Doctorală de Știință Politică a Facultățiide Ştiinţe Politice din Universitatea din Bucureşti anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat 

FUNCŢIA EPISTEMOLOGICĂ A METAFORELOR LUI ZYGMUNT BAUMAN ÎN ANALIZA SOCIO-POLITICĂ A GLOBALIZĂRII
Candidat: COSMOVICI E.A. ION

12 septembrie 2016, ora 10:00
Sala A.I.Cuza (str.Negru Vodă 3, în încinta Institutului Bancar Român)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Radu CARP
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA
Membri: Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN, Conf.univ.dr. c.p. I Sorin MITULESCU, C.p. I Dr. Bogdan VOICU

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Ştiinte Politice.