Student FSPUB‎ > ‎Untitled‎ > ‎

[BURSE anul universitar 2016-2017]

posted 11 Oct 2016, 22:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Oct 2016, 23:22 ]

Depunerea cererilor de acordare a burselor (burse de studiu, burse sociale) se face în perioada: 17-24 octombrie 2016. Cererile și dosarele de bursă se depun la secretariatul facultății. Dosarele de bursă de ajutor social se preiau doar dacă sunt complete (Art. 16.1 din Metodologie).

Formularele de cerere de acordare a burselor (cerere Bursă de studiu și cerere Bursă socială), precum și Declarația de Bursă socială se regăsesc în Metodologie și sunt disponibile mai jos :

Bursă de ajutor social

Studenţilor care nu beneficiază de burse de studiu li se pot acorda, la cerere, burse sociale, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
Studenți integraliști: orfani, ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
Studenți integraliști bolnavi, care se află în evidența unitaților medicale, care suferă de: boli maligne, linfoame, talasemii, screloze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, astm bronșic, spondilită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, ulcer gastroduodenal (art.12, anexa 2 la HG 558/1998);
Studenți integraliști a căror familie nu a realizat în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decât venitul minim pe economie.

Bursele de ajutor social se acordă în limita fondului de burse obţinut de la Universitatea din Bucureşti, iar dosarele complete se discută în comisie.

Bursă de studiu

Criteriul de acordare a bursei de studiu este media generală obţinută în anul precedent, iar pentru studenţii din anul I se ia în calcul media de la admitere. Pentru a beneficia de bursă studentul trebuie să fie integralist, adică să aibă toate examenele promovate (fără restanţe). În funcţie de suma de bani repartizată pentru facultatea noastră se va calcula numărul de burse acordate fiecărui an. Vor beneficia de burse de studiu studenţii cu mediile cele mai mari.

Lista documentelor necesare pentru bursele de ajutor social 

Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social (Anexa nr.6)
1. În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studentii orfani de ambii parinti vor depune urmatoarele documente:
 • Cerere tip, cf. Anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Copii ale certificatelor de deces ale parintilor; 
 • Documente justificative privind veniturile proprii, dupa caz: 
   1. Cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmas pentru lunile care se iau in considerare; 
   2. Adeverinta de venit net- daca este cazul; 
   3. Adeverinta de la Primaria pe raza careia are domiciliul privind veniturile nete obtinute din activitati de exploatare a proprietatilor personale ale studentului: terenuri agricole, paduri, chirii, etc.; 
   4. Documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete obtinute din activitati autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
   5. autorizate, asociatii familiale, societati comerciale, etc); 
   6. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate (anexa 2); 
2. In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii proveniti din casele de copii (centrele de plasament) san plasament familial, vor depune urmatoarele documente:
 • Cerere tip, cf. anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Documente justificative privind situatia in care se afla: 
   1. Adeverinta din care sa rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament; 
   2. Copie a hotararii judecătorești din care rezulta ca solicitantul se afla in plasament familial; 
 • Documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, dupa caz: 
   1.  Cupoane sau adeverinta pentru alocatia de plasament; 
   2.  Adeverinta de somaj; 
   3. Adeverinta de venit net. 
 • Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate (model anexa 2); 
3. In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii care solicita bursa medicala, vor depune urmatoarele documente:
 • Cerere tip, conform anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. In certificatul medical se va mentiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 13.3. punctul 2. 
4. In vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii care provin din faniilii ale caror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decat cuantumul venitului minim net pe economie, vor depune urmatoarele documente:

 • Cerere tip, cf. anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Copie BI/CI ale parintilor; 
 • Copii ale certificatelor de nastere si ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul), ale celorlalti membrii ai familiei, aflati in intretinerea parintilor; 
 • Adeverinte de elev sau student pentru membrii familiei care urmeaza o forma de invatamant; 
 • Declaratie pe propria raspundere a unuia dintre parinti, data la notar sau la primaria localitatii in care isi are domiciliul, pentru copii minori aflati in intretinerea familiei, care nu urmeaza o forma de invatamant si nici nu obtin venituri proprii; 
 • Adeverinta privind cuantumul alocatiei primate pentru copii minori cu problem medicale; 
 • Documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale si ale parintilor acestora, dupa caz: 
   1. Cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acestia) pentru lunile care se iau in consideratie; 
   2. Adeverinta de somaj; 
   3. Adeverinta de venit net, etc.;
 • Declaratie pe propria raspundere data de fiecare parinte care nu obtine niciun fel de venit, in fata unui notar sau la primaria localitatii unde isi are domiciliul; 
 • Copia certificatului de deces, in cazul in care studentul este orfan de un parinte, se completeaza cu adeverinta/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmas pentru student si ffatii acestuia; 
 • Copia hotararii judecatoresti, in cazul in care parintii sunt divortati, se completeaza cu adeverinta/ cupoane privind cuantumul indemnizatiei de intretinere, pentru student si fratii acestuia; 
 •  Adeverinta de la Primaria pe raza careia are domiciliul privind veniturile nete obtinute din activitati de exploatare a proprietatilor personale ale studentului si ale membrilor de familie: terenuri agricole, paduri, chirii, etc.;
 •  Documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete obtinute din activitati autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, societati comerciale, etc); n) Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate (anexa 2); 
5. In vederea obtinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentele vor depune urmatoarele documente:
 • Cerere tip, cf. anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Copie a certificatului de nastere al copilului. 
6. In vederea obtinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentii ale caror sotii nu realizeaza alte venituri decat bursele. vor depune urmatoarele documente:
 • Cerere tip, cf anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Copie BI/CI a sotiei; 
 • Copie a Certificatului de Casatorie; 
 • Copie a certificatului de nastere al copilului. 
 • Documente justificative privind veniturile proprii si ale sotiei, dupa caz: 
   1. Cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmas pentru lunile care se iau in considerare; 
   2.  Adeverinta de somaj; 
   3. Adeverinta de venit net; 
   4. Adeverinta de la Primaria pe raza careia are domiciliul privind veniturile nete obtinute din activitati de exploatare a proprietatilor personale ale studentului: terenuri agricole, paduri, chirii, etc.; 
   5.  Documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete obtinute din activitati autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociatiAi familiale, societati comerciale, etc); 
   6.  Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate (anexa 2); 
7. In vederea obtinerii unei burse de ajutor social ocazional in caz de deces, se depun rmatoarele documente:
 • Cerere tip, cf. anexei 1, vizata de catre Secretariatul facultatii; 
 • Copie BI/CI; 
 • Copie a Certificatului de Casatorie; 
 • Copie a Certificatului de Deces; 
 • Sotia/ sotul studentului/ studentei va depune la dosar si documente justificative privind veniturile.
Ċ
Secretariat FSPUB,
11 Oct 2016, 23:21
Ċ
Secretariat FSPUB,
11 Oct 2016, 23:20
Ċ
Secretariat FSPUB,
11 Oct 2016, 23:22