[ BURSE AN UNIVERSITAR 2015-2016]

posted 13 Oct 2015, 00:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 15 Oct 2015, 02:42 ]


Condiția de obținere a oricărei burse acordate de către Universitatea din București, indiferent de categorie, este ca studentul să-și fi îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ (Art. 3.3 din Metodologie pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenți –Universitatea din București -20.05.2015).

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

În vederea constituirii dosarului de bursă de ajutor social, vă rugăm consultați Metodologie pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenți –Universitarea din București -20.05.2015.

Calendarul depunerii dosarelor de bursă

Comisia de acordare a burselor din Facultatea de Științe Politice a afişat, la avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii, în data de 14.10.2015, Calendarul depunerii dosarelor de bursă. Calendarul a fost comunicat comisiei de către Comisia centrală de acordare a burselor din Universitatea din București în ziua de 14.10.a.c.

Dosarele de bursă de ajutor social se preiau doar dacă sunt complete (Art. 16.1 din Metodologie pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenți –Universitarea din București -20.05.2015)

Ċ
Secretariat FSPUB,
14 Oct 2015, 23:54
Ċ
Secretariat FSPUB,
14 Oct 2015, 23:55
Ċ
Secretariat FSPUB,
14 Oct 2015, 06:01
Ċ
Secretariat FSPUB,
15 Oct 2015, 01:48
Ċ
Secretariat FSPUB,
15 Oct 2015, 01:49
Ċ
Secretariat FSPUB,
13 Oct 2015, 00:48
Ċ
Secretariat FSPUB,
13 Oct 2015, 00:48
Comments