[Burse CEEPUS de mobilitate] Lansare competiţie

posted 11 Jun 2014, 12:20 by FSP UB   [ updated 11 Jun 2014, 12:20 ]
Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti este parte a programului Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS ) III, cu începere din anul universitar 2012 – 2013, prin proiectul CIII-AT-0702-01-1213 - Ethics and Politics in the European Context. Acest program permite mobilităţi de studenţi între mai multe ţări din Europa Centrală şi Orientală.

Pentru semestrul 1 al anului universitar 2014 - 2015 sunt disponibile 3 mobilităţi de câte o lună la următoarele universităţi:
  • Universitatea Reformată din Debrecen 
  • Universitatea Cardinal Stefan Wyszynski din Varşovia – Institutul de Ştiinţe Politice 
  • Universitatea din Viena – Institutul de Ştiinţe Politice
Mai multe informaţii despre programul CEEPUS, inclusiv cuantumul bursei lunare oferite studenţilor, se regăsesc pe pagina de web www.ceepus.info.

În vederea selecţiei studenţilor doritori să participe la acest program, indiferent de ciclu (licenţă, master, doctorat) este necesară redactarea unui eseu pe tema relaţiei dintre etică şi politică de maximum 10 pagini, în limba engleză, cu menţionarea universităţii unde se intenţionează efectuarea stagiului.

Eseul va fi trimis până pe data de 14 iunie responsabilului acestui program, prof. univ.dr. Radu Carp (radu.carp@fspub.unibuc.ro).