[Burse practică Erasmus+] Precizări

posted 14 Apr 2016, 06:04 by FSP UB   [ updated 14 Apr 2016, 06:19 ]
Ca urmare a mai multor solicitări primite în ultime zile de Biroul Erasmus FSPUB reamintim tuturor studenților interesați de competiția pentru burse de practică Erasmus+ (sem 2, an academic 2015-2016) următoarele
  • înscrierea nu se face la nivelul facultății, ci direct la Biroul Erasmus al Universității din București;
  • pentru a putea participa la competiție, studenții trebuie să fie integraliști;
  • situațile școlare necesare dosarului de candidatură se eliberează de către Secretariatul FSPUB și sunt scutite de taxă (situație Erasmus de uz intern);
  • la competiție nu pot participa studenți în ani terminali (la momentul desfășurării bursei - i.e. iunie-septembrie - candidatul trebuie să fie încă student FSPUB).
De asemenea, nu pot participa la competiție studenții care au fost plecați în semestrul I al anului curent cu bursă Erasmus de studii și pentru care nu a fost primită încă la Biroul Erasmus al Universității din București foaia matricolă de la universitatea gazdă (pentru evitarea dublei finanțări, bursele de studii și cele de practică nu se pot acorda în același timp, iar până la primirea foii matricole studentul este considerat încă bursier Erasmus). 

Toate detaliile legate de această competiție pot fi accesate aici.