Student FSPUB‎ > ‎Untitled‎ > ‎

[Calendar examene] Sesiunile mai-iunie

posted 5 May 2014, 10:16 by FSP UB   [ updated 5 May 2014, 12:00 ]
Reamintim faptul că în perioada 11 mai - 29 iunie au loc sesiuni de examene astfel

Pentru studenţii din anul III LICENŢĂ şi anul II MASTER

  • Examene pentru cursuri din ANUL CURENT (i.e. 2013-2014)
    • Examene pentru cursuri ce au avut loc în semestrul II: 11-31.05.2014
    • Examene restante pentru cursuri din semestrul I sau II: 01-07.06.2014 (nu se plăteşte taxă, nu se depune cerere)
    • Reexaminări, inclusiv reexaminări în vederea măririi de notă, pentru cursuri din semestrul I sau II: 08-14.06.2014 (se plăteşte taxă, nu se depune cerere)
Notă
În nici una din aceste sesiuni nu pot fi date examene pentru examene nepromovate din ani anteriori, semestrul I.

Studenţii din ani terminali care după toate sesiunile de restanţe şi reexaminări organizate până în lunile mai-iunie inclusiv (care au în vedere toţi anii de studiu) au mai mult de 5 (cinci) examene nepromovate vor fi exmatriculați.

Studenţii din ani terminali care după toate sesiunile de restanțe și reexaminări organizate până în lunile mai-iunie inclusiv (care au în vedere toţi anii de studiu) vor avea maxim 5 (cinci) examene nepromovate din toţi anii de studii, vor putea solicita, în scris, unul sau două semestre suplimentare, cu taxă, în vederea finalizării studiilor în anul universitar următor. Cererile se depun la secretariat până cel mai târziu pe 15 septembrie.

Pentru studenţii din anii I-II LICENŢĂ şi anul I MASTER

  • Examene pentru cursuri din ANUL CURENT (2013-2014), SEMESTRUL II: 01-29.06.2014
Notă
În această sesiune nu pot fi date examene pentru examene nepromovate din anul curent, semestrul I, sau din anii anteriori, semestrele I sau II. Sesiunea pentru aceste examene are loc în luna septembrie.

Pentru mai multe detalii legate de procedurile cu privire la examene, puteţi consulta Ghidul de şcolaritate, secţiunea Examene & restanţe.