[Cereri restanțe, reexaminări și măriri note – an I și II licența, precum și an I master]

posted 10 Jul 2020, 03:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Jul 2020, 03:14 ]
În perioada 01-31 august 2020, studenții din anul I și II de la programele de studii de licență și anul I de la programele de studii de master, vor putea depune pe mail cereri pentru restanțe și măriri.
Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se poate face prin transmiterea lor, scanate, pe adresa secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro
cu menționarea in subiectul mailului: sectia, numele și tipul 

Pentru măriri note
Studentii care se prezinta la mariri NU trebuie sa plateasca re-examinarea, doar trimit cererea pe adresa secretariatului.
Reexaminarea în vederea măririi notei se face la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist).
Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Pentru restanțe
Doar studenții cu restanțe din anii anterior trimit cerere și dovada plății a 50 lei/restanța pe adresa secretariatului. Cererea se poate descărca de aici.
Studenții cu restanțe din anul universitar în curs se prezintă direct la examene, fără a fi nevoie de vreo cerere sau taxă de plătit.

Pentru reexaminări
Studenții din anul II care au restanțe din anul I și studenții anul I în curs și anul II în curs se pot prezenta la această reexaminare doar pe baza cererii și a dovezii plății a 50 lei/reexaminare. Cele două documente se pot trimite pe adresa secretariatului. Cererea se poate descărca de aici.