[Cereri restanțe, reexaminări și măriri note – an I și II licența, precum și an I master]

posted 4 Jul 2021, 22:46 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 4 Jul 2021, 23:46 ]
În perioada 12-28 iulie 2021, studenții din anul I și II de la programele de studii de licență și anul I de la programele de studii de master, vor putea depune pe mail cereri pentru restanțe și măriri.
Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se poate face prin transmiterea lor, scanate, pe adresa secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro

Pentru măriri note (perioada de măriri este 13-21 septembrie 2021)
Studentii care se prezinta la mariri NU trebuie sa plateasca re-examinarea, doar trimit cererea pe adresa secretariatului.
Reexaminarea în vederea măririi notei se face la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist). Cererea se găsește atașată.

Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Pentru restanțe (perioada de restanțe este 01-12 septembrie 2021)
Doar studenții cu restanțe din anii anterior trimit cerere și dovada plății a 50 lei/restanța pentru studenții români și 40 euro/restanță pentru studenții străini de la finanțarea cont propriu valutar (CPV) pe adresa secretariatului. Cererea se găsește atașată.

Studenții cu restanțe din anul universitar în curs se prezintă direct la examene, fără a fi nevoie de vreo cerere sau taxă de plătit.

Pentru reexaminări (perioada de reexaminări este 13-21 septembrie 2021)
Studenții din anul II care au restanțe din anul I și studenții anul I în curs și anul II în curs se pot prezenta la această reexaminare doar pe baza cererii și a dovezii plății a 50 lei/reexaminare pentru studenții români și 40 euro/reexaminare pentru studenții străini de la finanțarea cont propriu valutar (CPV). Cele două documente se pot trimite pe adresa secretariatului. Cererea se găsește atașată. 

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE și SPF – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
SSL și MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro
ĉ
Cristina Andrei (Secretariat FSPUB),
4 Jul 2021, 22:46