[CLASIFICAREA STUDENȚILOR ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTELOR OBȚINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017]

posted 2 Oct 2017, 01:14 by Secretariat FSPUB   [ updated 2 Oct 2017, 01:15 ]
Revenim la anunțul nostru privind reclasificarea studenților.
Situația școlară și reclasificarea studenților în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul universitar 2016-2017 pot fi vizualizate pe site-ul FSPUB la secțiunea Note - reclasificare.
După cum se poate observa au fost suplimentate niște locuri la programele SSL și SPR (disponibile prin realocarea lor de la SPE și SPF neocupate).
Contestații se mai pot depune la secretariat doar azi 02.10.2017 până la orele 15:00.