[Competiție Erasmus 2014] Rezultate finale

posted 20 May 2014, 06:38 by FSP UB   [ updated 20 May 2014, 06:44 ]
Rezultatele finale ale competiției Erasmus 2014 sunt accesibile aici. 

În următoarele zile studenții admiși vor fi contactați de Biroul Programe Comunitare/Erasmus al Universității din București pentru procedurile administrative de înscriere la universitatea gazdă și pentru procedurile de obținere a finanțării Erasmus. Datorită termenelor foarte strânse, studenții sunt rugați să verifice din timp toate informațiile necesare pentru înscriere pe site-ul universității gazdă și să respecte cu strictețe toate termenele. 

Atenție!
Studenții care vor pleca în semestrul 1 (cu excepția celor din programul MPES/EGALES) vor trimite până cel târziu joi 22 mai pentru aprobare preliminara la adresa erasmus@fspub.unibuc.ro lista preliminară a cursurilor pe care doresc să și le aleagă la universitatea gazdă (titlu și număr de credite aferent fiecăruia), însumând minim 30 credite ECTS.