[ERASMUS+ Stagii de practică] Lansare selecție

posted 19 May 2017, 02:58 by FSP UB   [ updated 19 May 2017, 02:58 ]
Astăzi, 19 mai 2017 este lansată selecția oficială pentru STAGII DE PRACTICĂ Erasmus 2016-2017. Acestea sunt destinate efectuării de practică de specialitate (licență/master) sau cercetare (master/doctorat) în organizații din Uniunea Europeană, în afara României.

Dosarele se depun direct la Biroul Erasmus+ al Universității din București până pe data de 9 iunie 2017 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

Dosarele trebuie să conțină:
 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă - după modelul Learning Agreement for Traineeship  UB Learning Agreement for traineeships 2016-2017), - 3 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

PRECIZARE: candidații trebuie să identifice personal instituția care îi poate accepta pentru un stagiu de practică și să solicite personal scrisoarea de acceptare.

Criterii de eligibilitate și selecție:
 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi) - la selecție și pe durata stagiului de practică Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat - nivel minim B2);
 • să nu aibă nicio restanță / să fie integraliști;
 • să aibă media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I  din a.a. 2016-2017);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship
 • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).
Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.09.2017 maxim).

Informații detaliate se găsesc AICI.