[Examene restante & diferenţe] Clarificări sesiunea ianuarie-februarie 2014

posted 8 Jan 2014, 02:41 by FSP UB   [ updated 9 Jan 2014, 05:33 ]
Studenţii din anii terminali (an III licenţă / an II master) care au examene restante din anii anteriori, semestrul I, vor putea susține aceste examene, în sesiunea de examene din iarnă a anului universitar 2013-2014 (19.01-9.02.2014), după cum urmează:
 • la cerere şi achitând taxa aferentă fiecărui examen restant; 
 • cererile se depun, personal, în zilele de 8, 9, 13, 14, și 15 ianuarie 2014, la secretariat, în programul de lucru cu studenţii (orele: 12:00 – 14:00); 
 • cererea de înscriere pentru susţinerea examenelor restante va fi însoţită obligatoriu de chitanţa doveditoare de achitare a taxei pentru examenele restante. 
N.B. 
 • studenţii care nu depun cerere de susţinere a examenelor restante şi/sau care nu achită taxa aferentă fiecărui examen restant nu vor figura pe catalogul de examen;
 • studenţii cu examene restante la discipline din anii I şi II, semestrul I, susţin examenele cu cadrele didactice care predau aceste discipline în anul universitar 2013-2014, la programele de studii universitare pe care aceşti studenți le urmează (în acest sens, studenţii sunt rugaţi să consulte planificarea examenelor anilor I şi II afişată pe site-ul facultăţii)
CAZURI SPECIALE
Studenţii cu semestru suplimentar pentru finalizarea studiilor
 • studenţii aflaţi în această situaţie vor putea susţine examenele, o singură dată, în sesiunea 19.01-9.02.2014;
 • studentul care nu reuşește să promoveze examenele în această sesiune va fi exmatriculat;
 • examenele care figurează în planul de învățământ în semestrul II, vor putea fi programate în sesiunea ianuarie-februarie 2014 doar cu acordul cadrului didactic; în eventualitatea în care cadrul didactic nu îşi dă acordul, studentul va solicita un al doilea semestru suplimentar, cu taxă, dar numai pentru acest(e) examen(e). 
Studenţii reînmatriculaţi în anul III 
 • pentru examenele de diferenţă se depune obligatoriu cerere şi se plateşte fiecare examen socotit a fi de diferenţă; 
 • în sesiunea de examene din iarnă (19.01-09.02.2014) se susţin doar examenele de diferenţă din semestrul I
 • examenele de diferenţă din anii I şi/sau II, pentru cursurile din semestrul II se vor susţine în sesiunea de examene din vară (01.06-29.06.2014); 
 • examenele de diferenţă se pot susţine o singură dată şi anume în anul în care studentul a fost reînmatriculat sau transferat; 
 • studentul care nu reuşeşte să promoveze examenele de diferenţă în anul în care a fost reînmatriculat sau transferat va fi exmatriculat. 
ATENŢIE!
 • Studenţii din anul I (licenţă & master) şi anul II (licenţă) susţin examenele restante din anul curent sau anul anterior, indiferent de semestru, în sesiunea de examene din toamnă (01.09-13.09.2014);
 • Studenţii reînmatriculaţi în anul II licenţă susţin examenele de diferenţă în sesiunea de examene din toamnă (01.09-13.09.2014).

Pentru alte detalii privind şcolaritatea studenţilor, inclusiv precizări suplimentare privind examenele, puteţi consulta Ghidul de şcolaritate.

Pentru detalii privind cerinţele academice, puteţi consulta fişele de curs şi Ghidul academic.