Student FSPUB‎ > ‎[Anunțuri SPR]‎ > ‎

În atenția studenților din anii terminali 2016-2017 (licență și master)

posted 31 Jul 2017, 02:22 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2017, 02:22 ]
Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea de toamnă, cu cel puţin 3 zile înainte de începerea noului an universitar.
Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de cel mult 5 restanţe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1 - 2 semestre.
Cererea pentru prelungirea duratei de școlarizare în vederea finalizării studiilor, cu unul sau două semestre, se depune la secretariatul facultăţii în perioada 11 – 22 septembrie 2017. Studentul care nu depune cerere va fi exmatriculat, cu drept de reînmatriculare.