[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI - REGULI PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR]

posted 9 Jun 2020, 08:10 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Jun 2020, 08:10 ]
FSPUB
Susținerea lucrărilor de licență și de disertație în perioada 22-26 iunie 2020


1. Ca urmare a consultării studenților din anii terminali cu privire la modalitatea susținerii lucrărilor de licență și de disertație, am constatat că există o majoritate semnificativă care dorește soluția online. Aceasta va fi, de aceea, regula atât pentru anul al treilea, cât și pentru al cincilea.

2. La înscriere, efectuată în perioada 15-18 iunie, studenții vor declara că sunt de acord ca prezentarea lucrării și discuția online cu membrii comisiei să fie înregistrate, conform reglementărilor în vigoare ale Ministerului Educației.

3. Susținerile vor fi făcute cu ajutorul https://gsuite.google.com/products/meet/

4. Studenții care, din motive de ordin strict tehnic, nu pot susține online vor avea – cu titlu de excepție – posibilitatea unei prezentări față-n față, la sediul din Calea Plevnei nr. 59. La înscriere, acești studenți trebuie să declare pe proprie răspundere că nu au acces la mijloace online. Susținerile față-n față vor respecta cu sfințenie normele de protecție sanitară în vigoare în perioada 22-26 iunie.

5. După încheierea înscrierilor, studenții din fiecare secție vor fi înștiințați pe site-ul FSPUB cu privire la programarea susținerilor online și față-n față. Acestea vor putea avea loc în zile diferite.

6. Conform reglementării de la nivelul UB, președinții și secretarii comisiilor de susținere vor lucra de la sediul facultății. Ceilalți membri ai comisiilor au libertatea de a participa la lucrări online sau în localul din Calea Plevnei 59.

7. Pentru cazurile de forță majoră, care i-ar putea împiedica – din motive tehnice sau logistice – pe studenți să susțină în bune condiții lucrările în ziua și la ora programate vom organiza o sesiune specială în după-amiaza zilei de 24 iunie (pentru licență) și a zilei de 26 iunie (pentru master).