[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ 2017-2018 ȘI ANUL II MASTER 2017-2018 PENTRU PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII CU 1 SEMESTRU SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019]

posted 3 Sep 2018, 10:23 by Secretariat FSPUB   [ updated 3 Sep 2018, 10:24 ]

CERERILE PENTRU ACORDAREA SEMESTRULUI SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, SE DEPUN LA SECRETARIAT, ÎN PERIOADA 10-14 SEPTEMBRIE 2018 (ADICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA SESIUNII EXTRAORDINARE DE RESTANŢE, DEDICATE STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI) ÎN PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL. 

Pot depune cereri studenții care îndeplinesc condițiile Art. 42 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: „Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ pentru forma de învățământ respectivă, nu si-a finalizat în totalitate obligaţiile scolare si are un număr de cel mult 5 restanţe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1 - 2 semestre, în condiţiile art. 222 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (cu taxă) si ale hotărârilor Consiliului facultăţii”

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERE VOR FI EXMATRICULAȚI, CU DREPT DE REÎNMATRICULARE ÎN CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE PREZENTUL REGULAMENT.