[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ 2019-2020 ȘI ANUL II MASTER 2019-2020 PENTRU PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII CU 1 SEMESTRU SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021]

posted 4 Sep 2020, 00:24 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Sep 2020, 00:24 ]
CERERILE PENTRU ACORDAREA SEMESTRULUI SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, SE DEPUN LA SECRETARIAT, ÎN PERIOADA 07-15 SEPTEMBRIE 2020 (ADICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA SESIUNII EXTRAORDINARE DE RESTANŢE, DEDICATE STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI) ÎN PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL.

Pot depune cereri studenții care îndeplinesc condițiile Art. 42 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: „Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare și are un număr de cel mult 5 restanțe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1-2 semestre, în condițiile art.222 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (taxă) și ale hotărârilor consiliului facultății.

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERE VOR FI EXMATRICULAȚI, CU DREPT DE REÎNMATRICULARE ÎN CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE PREZENTUL REGULAMENT.