[ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016‑2017 ]

posted 14 Oct 2016, 02:00 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Oct 2016, 02:00 ]

Înscrierea în anul universitar 2016‑2017 se face la secretariat, în perioada 3 ‑ 31 octombrie 2016.
Studenții care studiază pe locurile cu taxă vor prezenta la înscriere și chitanța doveditoare a achitării taxei de școlarizare aferente semestrului I (2016-2017).
Studenții admiși în anul I 2016‑2017, care au achitat avansul de 750 de lei, din taxa de școlarizare pentru semestrul I, vor achita diferența de rămasă din suma ce reprezintă tax ape primul semestru.
Taxa se achită la Casieria Universităţii din Bucuresti, Bdul M. Kogalniceanu nr.36‑46, sect. 5, (luni-joi:10-14; vineri: 10-12).
Pe chitanță trebuie să apară menționat ,,Taxă de studii universtare de licență sau de Master sau de Doctorat pentru Facultatea de Științe Politice”, numele și prenumele studentului, anul de studii și programul de studii.
Chitanţa se va aduce la dl administrator șef Costel Savu.