[ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 ]

posted 30 Sep 2016, 03:18 by Secretariat FSPUB   [ updated 30 Sep 2016, 09:12 ]

Înscrierea studenţilor în anul universitar 2016-2017 se face în primele 30 de zile de la începutul anului universitar, la cererea studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite în regulamentul sistemului de credite transferabile şi ale Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Universităţii din Bucureşti. 
Înscrierea studentului se face în fiecare an universitar prin completarea unei cereri tip.
Studenții din anul I completează şi un contract de studii (contractul se completează în două exemplare). 
Studentul care studiază pe un loc cu taxă are obligaţia să aducă la secretariat dovada achitării taxei de studii (pentru semestrul I). Dovada achitării taxei o reprezintă chitanţa de plată a taxei. 
Taxele de şcolarizare se achită, de regulă, în două tranşe, în primele 30 de zile ale fiecărui semestru. 
Pentru neplata taxei studentul care studiază pe locuri cu taxă va fi scos din evidenţă, la propunerea facultăţii.
Cererile de înscriere și contractele de studii (completate doar de studenții anului I) se depun la Secretariatul facultății, în timpul programului de lucru cu studenții, după cum urmează: SPR – doamna secretar Daniela Cîrstea; SPF, SSL și DOCTORAT – doamna secretar Mihaela Dumitriu; SPE, RISE și MASTER – doamna secretar Nicoleta Matei.
ĉ
Secretariat FSPUB,
30 Sep 2016, 03:19
ĉ
Secretariat FSPUB,
30 Sep 2016, 03:19
ĉ
Secretariat FSPUB,
30 Sep 2016, 03:23
ĉ
Secretariat FSPUB,
30 Sep 2016, 03:25