[ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 ]

posted 30 Sep 2019, 01:52 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 30 Sep 2019, 01:53 ]

Atât studenții din anii II și III licență cât și cei din an II master sunt rugați să completeze fișa de înscriere în anul universitar 2019-2020.
Toate fișele vor fi colectate de către reprezentantul de an și aduse la secretariat până la data de 15 octombrie 2019 (în programul cu publicul).
Studenții care ocupă un loc la taxă au ca termen maxim de plată pentru semestrul I data de 31 octombrie 2019 (dovada plăţii plății trebuie adusă la dl.administrator șef Costel Savu).

Studenții admiși în anul I la programele de licență și master vor completa atât cotractul de școlarizare (în 2 exemplare) cât și fișa de înscriere în an.
Pentru cei din anul I documentele vor fi preluate de la secretariat și aduse tot la secretariat până la data de 15 octombrie 2019 (în programul cu publicul).

Studenții care ocupă un loc la taxă au ca termen maxim de plată pentru semestrul I data de 31 octombrie 2019. Dovada plății trebuie adusă la dl.administrator șef Costel Savu.

Studenții reînmatriculați și cei din semestre suplimentare la programele de licență și master vor completa doar fișa de înscriere în an. Acestea pot fi aduse la secretariat 
 până la data de 15 octombrie 2019 (în programul cu publicul).

 

Documentele care se pot descărca sunt:

- contractele de licență aici

- contractele de master aici

- fișele aici