[Inscriere cursuri facultative masterat 2020-2021]

posted 24 Sep 2020, 02:55 by Secretariat FSPUB   [ updated 24 Sep 2020, 02:58 ]
Din acest an, studenții înmatriculați la studii universitare de master pot urma și promova la oricare dintre celelalte facultăți ale universității (în limita ofertelor acestora) un număr de cursuri (număr maxim de credite), la propunerea coordonatorului programului masteral/ directorului de departament.

Pentru a beneficia de credite transferabile de la alte facultăți ale Universității fiecare student va trimite până la data de 1 octombrie 2020 via email fișa de mobilitate completată la secretariatul facultății (secretariat@fspub.unibuc.ro). 

Schema de mobilitate va fi avizată de coordonatorul programului masteral /directorul de departament și aprobată de decanul facultății, la propunerea comisiei pentru echivalarea / recunoaşterea studiilor sau a perioadelor de studii. Ulterior, secretariatul va transmite fișa la secretariatul/secretariatele facultăților primitoare pentru a primi acordul decanului/ decanilor acestora precum și a coordonatorilor programelor de master/ directorilor de departament.

Notele obţinute la aceste discipline se trec în cataloage separate şi se trimit facultăţii unde studentul este înmatriculat, pentru a fi consemnate în registrul matricol şi în suplimentul la diplomă al studentului. Aceste cursuri au regim de cursuri facultative cu credite ce se vor adăuga la cele cuprinse în planul de învățământ. Studentul care își alege cursul are obligația de a verifica orarul de la facultatea de proveniență și cea primitoare, astfel încât să poată îndeplini toate criteriile de prezență impuse de titularul de curs/ seminarii de la cursul extern și fără a afecta parcursul său academic de la facultatea la care este înmatriculat.

Nota bene: În cazul cursurilor susținute în limbi străine, studenții vor fi înscriși dacă sunt deja înmatriculați la un program masteral desfășurat în limba străină respectivă, dacă dețin nivelul de certificare lingvistică impus de programul de studii ori dacă susțin un examen de limbă prealabil, conform hotărârii consiliului facultății primitoare.