[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

posted 9 Apr 2020, 03:05 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 9 Apr 2020, 03:08 ]
În perioada 21-28 aprilie 2020 se depun prin transmitere pe mailul secretariatului facultății secretariat@fspub.unibuc.ro cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante.

Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate face online prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restante și binențeles numele studentului pentru care este efectuată plata").
Pentru studenții care, din pricina îngrădirilor cauzate de starea de urgență, nu pot achita taxele pentru respectivele examene înainte de susținerea lor, plata taxelor pentru respectivele examene va fi făcută după încetarea stării de urgență, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar curent.
În acest sens, vă rugăm să faceți precizarea clar pe cerere (undeva în josul paginii) dacă doriți să plătiți după încetarea stării de urgență.

În perioada 21-28.04.2020 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) studenții din an III licență și cei din an II master, și reînmatriculați pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din 05-30.05.2020.
De asemenea, pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori, dar și pentru anul în curs) pentru sesiunea 31.05-11.06.2020. Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se plătește taxă de restanță.
Pentru examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master). Examenele se desfășoară în perioada 31.05-11.06.2020.

2) Studenții din anii II - studii de licență care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2018-2019) - pentru sesiunea 31.05–28.06.2020. Restul restanțelor rămase se vor da în sesiunea din toamnă.

3) studenții aflați în semestru suplimentar.

Studenții din an I studii de licență și master nu dau restanțe/măriri acum, ci în sesiunea din toamnă. 

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici