[Înscriere restanțe]

posted 29 Mar 2022, 00:13 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Apr 2022, 02:42 ]
În perioada 04-18 aprilie 2022 se depun prin transmitere pe mailul secretariatului facultății secretariat@fspub.unibuc.ro cererile studenților pentru înscrierea la examenele restante.

Cererile vor fi însoțite de chitanța de plată a examenelor restante - 50 ron pentru 1 examen restant (plata se poate face online prin transfer bancar/ordin de plată), detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restante și bineînțeles numele studentului pentru care este efectuată plata").

În perioada 04-18.04.2022 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) studenții din an III licență și cei din an II master, și reînmatriculați pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din 02-29.05.2022.

De asemenea, pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori, dar și pentru anul în curs) pentru sesiunea 30.05-12.06.2022. Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se plătește taxă de restanță.

Pentru examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master). Examenele se desfășoară în perioada 30.05-12.06.2022.

2) Studenții din anii II - studii de licență care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2020-2021) - pentru sesiunea 30.05–26.06.2022. Restul restanțelor rămase se vor da în sesiunea din toamnă.

3) studenții aflați în semestru suplimentar.


Studenții din an I studii de licență și master nu dau restanțe/măriri acum, ci în sesiunea din toamnă.


Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

Enrollment - retake exams 

 

Between April 4 -18, 2022, the students’ requests to enroll in retake exams have to be submitted to the Faculty’s secretariat via e-mail: secretariat@fspub.unibuc.ro.


Applications will be accompanied by the receipt for payment of the retake exams (online payment through bank transfer / payment order), payment details: "Facultatea de Științe Politice-taxă examene restanțe, followed by the name of the student") ["The Faculty of Political Science - retake exams fee and the name of the student for whom the payment is made"].


Between April 4-18, 2022, the students’ requests to enroll in retake exams have to be submitted, as follows:


1) 3rd year BA students, 2nd year MA students, and re-registered students, can apply for retaking exams from the second semester of the previous years, for the examination session May 2–29, 2022. 


Applications for all retake exams can also be submitted (both from the first and second semesters of the previous years, but also from the current year) for the session May 30 – June 12, 2022. Please note that for the retake exams of the current year there is no overdue fee.


Applications are mandatory also for the exams aimed at raising the grades (maximum 3 disciplines), are without pay, and refer only to the current year (3rd year BA and 2nd year MA students). The exams will take place between May 30 - June 12, 2022.


2) 2nd year BA students – BA degree – who have retake exams from the first year, second semester (academic year 2020-2021) – for the examination session May 30 - June 26, 2022. The remaining of the retake exams will be passed in the fall session. 


3) Students in the additional semester. 


1st year BA and 1st year MA students are not able to take retake exams now, but only in the fall session.

Application for registering to the retake exams and for the exams aimed at raising the grades can be downloaded here.


Section e-mail addresses:

SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
MASTER - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro