[Înscrieri în anul universitar 2014-2015]

posted 6 Oct 2014, 01:02 by FSP UB   [ updated 6 Oct 2014, 23:43 ]
Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice – studii universitare de Licenţă, studii universitare de Master şi studii universitare de Doctorat sunt rugaţi să se prezinte la secretariat pentru înscrierea în anul universitar 2014 – 2015.

Studenţii vor completa Fişa de înscriere în an şi Contractul de studii (excepţie de la completarea Contractului de studii fac studenţii de la studii universitare de Doctorat – anii II şi III).

Studenţii care studiază pe locuri cu taxă vor prezenta la înscriere şi chitanţa de achitare a taxei de studii pentru semestrul I al anului universitar 2014-2015.

Studenţii din anul I, pe locuri cu taxă, care la confirmarea locului au achitat o parte din taxa aferentă semestrului I, vor achita restul sumei corespunzătoare taxei semestrului I şi vor aduce chitanţa la secretariat.

Contractele de studii vor fi imprimate faţă – verso, în caz contrar nu vor fi acceptate.

Înscrierea se face PERSONAL.


Înscrierea se va face după următorul program:

Anul I, studii universitare de licenţă, toate programele de studii
7, 8 şi 9 octombrie 2014, 11:00-14:00

Anul I, studii universitare de doctorat
10 octombrie 2014, 11:00-13:00

Anul II & III, studii universitare de licenţă SPR, SPE, SPF şi SSL
Anii I şi II, studii universitare de master
Anii II şi III studii universitare de doctorat

7, 8, 9 şi 10 octombrie, 10:00-14:00FORMULARE 

FIȘE DE ÎNSCRIERE

Licență 
Master
Doctorat

CONTRACTE DE STUDII