[Lansare program de internship în cadrul proiectului INTERACT+]

posted 24 Mar 2021, 01:38 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 24 Mar 2021, 01:38 ]

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) România recrutează o echipă de stagiari formată din 30 de persoane care va fi implicată în derularea proiectului INTERACT+

Despre proiectul INTERACT+

Proiectul INTERACT+ – Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România își propune să sprijine integrarea socio-economică și culturală a migranților în societatea românească prin furnizarea de informații și servicii către grupul țintă, precum și prin încurajarea dialogului, consolidarea colaborării și implicării active a tuturor entităților cu atribuții în domeniul integrării migranților. 

Calendarul concursului de selecție

·       29 martie – 10 aprilie 2021: trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție la adresa bucharestapplication@iom.int având drept subiect “Internship – INTERACT+”;

·       14 aprilie 2021: comunicarea rezultatelor selecției dosarelor. Fiecare candidat va fi contactat individual;

·       22-23 aprilie 2021: proba interviului. Ora interviului și platforma de desfășurare a acestuia urmează a fi stabilite și comunicate în timp util;

·       26 aprilie 2021: rezultatele finale. 


Ċ
COSMIN-STEFAN DOGARU,
24 Mar 2021, 01:38