[Mobilitate Japonia]

posted 10 Sep 2018, 11:28 by FSP UB   [ updated 10 Sep 2018, 12:42 ]
Studenții programelor de master ale facultății sunt invitați să își depună candidatura pentru o săptămână de mobilitate în Japonia, în cadrul programului MIRAI al Ministerului nipon al Afacerilor Externe.

Criterii de eligibilitate
- candidatul/a este în top 20% studenți din promoția sa ca performanță școlară
- candidatul/a este student/a a(l) unui program de master al facultății sau admis(ă) în sesiunea iulie 2018 în cadrul unui program de master al facultății
- candidatul/a cunoaște limba engleză
- candidatul/a are vârsta de cel puțin 20 de ani
- candidatul/a deține un pașaport valabil
- candidatul/a nu a fost rezident pe teritoriul japonez pentru o perioadă mai mare de 6 luni
- candidatul/a nu a participat la ediții anterioare sau similare ale programului MIRAI

Dosarul de candidatură va fi trimis la BRIC@fspub.unibuc.ro până cel târziu 12 septembrie, ora 11:59 a.m., și va conține
- un eseu în limba engleză în care va fi justificată motivația participării în program
- copie pașaport
- copie situație școlară licență / atestat care certifică media anilor de studii în cadrul programului de licență (exclusiv pentru candidații care au fost admiși în iulie 2018 într-unul din programele de master ale facultății ȘI care nu au terminat studiile de licență în cadrul acesteia)