[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I de licență

posted 17 Oct 2017, 04:53 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Oct 2017, 04:53 ]
Studenții care au participat la interviul organizat în data de 16 octombrie 2017 pentru admiterea la Modulul psihopedagogic și care nu au depus documentele necesare înscrierii la sediul Departamentului de Formare a Profesorilor al Universității din Complex Leu, sunt rugați să contacteze acest Departament pentru a ști care este intervalul în care pot duce documentele (tel: 021 3181552)

Acte necesare:
a) Fișă de înscriere (se descarcă de la http://fpse.unibuc.ro/admitere/modul-psihopedagogic)
b) certificat naștere și căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original și copie;
c) C.I./Pașaport– original și copie;
d) scrisoare de motivație semnată (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;

Pentru studenții străini se adaugă:
e) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea- copie certificată de facultatea unde studiază;
f) certificatul de competență lingvistică de nivel C1 (pentru cetățenii străini), eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română-copie certificate de facultatea unde studiază;

Documentele necesare inscrierii se depun în folie de plastic

IMPORTANT!
Candidații declarați “ADMIS” care studiază la facultățile de profil pe locuri cu taxă, pentru confirmarea locului, trebuie să achite taxa de școlarizare a anului I de studii pentru cursurile de certificare în profesia didactică – 400 lei, în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 – deschis la filiala sectorului 5 - București, cu specificția “nume student, Nivel I, facultatea de proveniență”, pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Copia chitanței de achitare a taxei se prezintă la secretariatul DFP (Complex Leu), până la data de 26 octombrie 2017.

Candidații care nu vor prezenta în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.